Video mācības

Autoprogramma

1. LĪMENIS. Šis kurss paredz sagatavošanos visām projekta turpmākajām mācībām un praksei! Lai varētu strādāt ar Karmu, Enerģijas balansēšanu, zemapziņu un DNS struktūru, ir jāsaprot un jāapgūst instrumentiar ko veic visus šos procesus.

Meditācijas un prakses


Jauno Enerģiju Prakses/Darba meditācijas apzinātai un mērķtiecīgai ikdienas veidošanai,
strādājot ar cilvēka enerģētikas lauku - MerKaBu