Meistarklases

Meistarklase: Naudas mācība

Cena bez PVN
Jaunums

NAUDAS MĀCĪBA

Naudas mācība sastāv no astoņām pamata mācībām, kas ir svarīgas katra atsevišķi, bet darbojas, ciešā saistībā viena ar otru. 

Tikai izprotot šīs mācības, apgūstot un pielietojot tās praksē, ir iespējams pilnībā izmainīt cilvēka apziņu un, līdz ar to, arī viņa materiālo stāvokli. 

 

Naudas mācība sastāv no astoņām pamata mācībām, kas ir svarīgas katra atsevišķi, bet darbojas, ciešā saistībā viena ar otru. 

Tikai izprotot šīs mācības, apgūstot un pielietojot tās praksē, ir iespējams pilnībā izmainīt cilvēka apziņu un, līdz ar to, arī viņa materiālo stāvokli. 

Nodarbību grafiks: