PAR PROJEKTU

 

 

DARMAway®

Dzīves Alķīmijas Radošās Mākslas Aktivizācijas ceļš
Preču zīmes reģistrācijas apliecība Nr.73159, LICENCE Nr.DIKS-19-188-ail
Intas Zaļkalnas Autorprogramma, Inta©DARMAway

Autorprogrammas nosaukums radās no tām tēmām, kas veido visus prakses posmus.

Tikai pēc daudziem gadiem ieraudzīju sakarību, kas atspoguļo tieši to, ko šī programma māca:

  • Pirmie programmas nosaukuma burti veido vārdu DARMA, kas sanskritā nozīmē - Dzīves Mērķis.
  • Kopš senatnes pastāv Darmas (Dharmas), jeb Dzīves Mērķa vai Visu Iespēju Likums.
  • Apgūstot šo mācību cilvēkam atklājas viņa Dzīves Mērķis un paveras visas iespējas burvīgām pārvērtībām sevī, savā
    dzīvē.
  • Šī mācība aktivizē ceļu, virzienu, dzīves veidu, kustību uz priekšu, kas nekad nebeidzas.

 

DZĪVE – katram tāda, kādu katrs to veido.
ALĶĪMIJA – garīgā ķīmija, kas atklāj katra cilvēka potenciālu un iespējas.
RADOŠUMS – pamats dzīves pilnveidošanai un attīstībai.
MĀKSLA – spēja radoši pielietot dzīves alķīmiju savā dzīvē.

Šis ir vispusīgs mācību/prakses process, kuru apgūstot cilvēks sāk saprast sevi, savu dzīvi, savus talantus, savas bezgalīgās iespējas. Viņš ierauga savu problēmu cēloni, savas vājās puses un var tās pārveidot par jaunām un burvīgām iespējām.

Cilvēks iemācās apzināti veidot savu dzīvi un baudīt sasniegtā rezultātus.

Mācoties un, pielietojot praksē apgūto, cilvēks savā dzīvē pamazām sāk realizēt Darmas (Dharmas) Likumu - Dzīves Mērķa vai visu Iespēju Likumu.

Netradicionālās metodes sevis attīstībai, savas dzīves, attiecību
uzlabošanai, biznesa un karjeras apzinātai veidošanai, lai sasniegtu savu augstāko pašrealizācijas līmeni.

Autorprogrammas mērķis ir rast iespēju katram cilvēkam apgūt pašpilnveides mācības un praksi, kas palīdz izdziedināt, sakārtot un aktivizēt cilvēka dzīvi, prātu, dvēseli un ķermeni.

Mācību pamatā ir darbs ar karmu, zemapziņu, enerģētiku, DNS struktūru un radošuma aktivizēšanu

Katrs domājošs cilvēks, savas dzīves laikā, cenšas realizēt un sasniegt savu ideālo dzīvesveidu. To var izdarīt tikai tad, kad cilvēks strādā ar sevi, attīsta, pilnveido un izglīto sevi gan profesionāli, gan pilnveidojot, līdz pat augstākajam attīstības līmenim, savas garīgās spējas, zināšanas un prakses, kas ir pamatā visam, kas notiek cilvēka dzīvē. Tieši to piedāvā DARMAway® projekts.

Katrs cilvēks ir unikāla personība. Katram ir sava uztvere, savas vajadzības, savs dzīves temps un iespējas. Ņemot to visu vērā, projekta ietvaros, cilvēks var izvēlēties sev piemērotāko un atbilstošāko mācību veidu.

- Tās ir video mācības, kuras jau var iegādāties un tiek veidotas arvien jaunas.

- Tās ir dažādas klātienes mācības, atbilstoši katra cilvēka vēlmēm un mācību intensitātei.

- Tās ir grāmatas, kas vajadzīgas katram, kas aktīvi strādā dažādās jomās. Grāmatas patreiz top latviešu valodā. Tad tās tiks arī tulkotas.

 

❖   Autorprogrammas pamatā ir senās sūfiju zināšanas, kuras tiek attīstītas, pilnveidotas un veiktas ar Jauno Enerģiju Spēku, precizitāti un to unikālajām iespējām, atbilstoši esošajām Visuma un Zemes pārmaiņām.

   Programma ir izveidota, aprobēta, attīstīta un pilnveidota 26 gadu praksē un izveidota mācību kursam mūsdienām piemērotā formā. Tā palīdz izmainīt un uzlabot cilvēka dzīves realitāti visās jomās, izmantojot dažādu enerģiju darbības likumus.

   Šis ir vispusīgs mācību process, kuru apgūstot cilvēks sāk saprast un atzīt sevi, savus talantus, savas bezgalīgās iespējas. Viņš ierauga savu problēmu cēloni, savas vājās puses, iemācās tās apzināti pārveidot par jaunām iespējām savas dzīves izmainīšanai un uzlabošanai.

Kam ir domāts projekts?

Projekts domāts cilvēkiem, kas saprot to, ka cilvēka būtība un visa dzīve veidota no redzamās un neredzamās daļas un, ka pastāv kāda Enerģija, kas rada, vada un koriģē visu esošo gan uz Zemes, gan Visumā, gan visās citās Galaktikās 

  Tā ir Enerģija, kas atrodas mums apkārt, kurā ir viss, kas nepieciešams katrai dzīvības formai, kura atrodas uz zemes un, kas dod dzīvības dzirksti visam kas pastāv. Bez šīs Enerģijas dzīvība nevar pastāvēt.

  Šai Enerģijai cilvēki dod dažādus nosaukumus – Kosmoss, Visums, Visuma centrs, Dievs, Allahs, Buda… Septītā Esības Dimensija, ATF, mūsdienu zinātnieki to sauc par Zero punktu.

  Programmā šai Enerģijai tiek izmantots nosaukums – Visa Esošā Radītājs, vai vienkārši Radītājs. Tas nav cilvēks, dievs vai kāda mistiska būtne – tā ir Enerģija, kas radījusi pilnīgi visu, kas atrodas mums apkārt, arī pašus cilvēkus.

❖   Zinātnieki zemes līmenī šai Enerģijai ir devuši nosaukumu – Tahionu Enerģija, kas pārvietojas ātrāk nekāgaisma.

❖   Autorprogramma rada iespēju katram cilvēkam apgūt mācības un prakses, kas izmaina viņa dzīves kvalitāti tikai un vienīgi uz labo pusi. Cilvēks nevar izdarīt sev neko sliktu vai nepareizu. Tas nav iespējams, jo Autorprogrammā tiek izmantotas tikai pozitīvās Visuma Enerģijas. Visa Esošā Radītāja Enerģijas.

❖   Autore nenes atbildību par citu cilvēku veikto procesu pozitīvajām izmaiņām, to ātrumu un rezultātu. Tas, cik ātrā laikā mainīsies cilvēka dzīve, ir atkarīgs tikai no viņa paša personīgās atbildības, mērķtiecības, darba regularitātes un neatlaidības, veicot piedāvātās prakses. Autore nenes atbildību par to kā cilvēki turpmāk izmantos un pielietos apgūtās zināšanas un prakses.

Jo augstāk attīstīts cilvēks, jo prestižāku un augstāku amatu viņš ieņem, jo vērienīgāku biznesu viņš veido, jo vairāk viņam nepieciešamas zināšanas par Jaunajām Enerģijām, karmu, zemapziņu,  enerģijas balansēšanu un naudas enerģijas darbību.

Tas ir vienīgais veids kā katram sasniegt savu augstāko attīstības līmeni un, lai varētu sākt baudīt savas dzīves laikā saniegtos rezultātus.

Apzināti pielietojot iegūtās zināšanas, mainās, attīstās un pilnveidojas visas tās dzīves jomas, kas katram ir svarīgas un aktuālas. 

 

Kāpēc Tev vajadzētu šo visu mācīties,
apgūt un pielietot savā dzīvē?

Jaunās Enerģijas, to instrumenti jāapgūst, lai varētu maksimāli ātri un efektīvi veikt visas turpmākās prakses. Lai sasniegtie rezultāti pēc laika nepazūd, bet saglabājas. Lai cilvēks dzīvotu un mainītos līdzi Zemes un Visuma attīstībai. 

Uzzināt vairāk

Karmas mācība nepieciešama, lai cilvēks saprastu dzīvi, kā veidojas visas situācijas un notikumi. Lai cilvēks ieraudzītu un nomainītu problemātiskās situācijas, kuras neļauj izveidot neko.

Karmas mācība ir pamats laimīgai dzīvei. Tā būtu jāapgūst katram, kas vēlas apzināti veidot: laimīgas un harmoniskas attiecības, radīt un attīstīt veiksmīgu biznesu, sasniegt vēlamo karjeru vai piepildīt cilvēka naudas mērķus.

Uzzināt vairāk

Enerģijas balansēšana jāveic, lai aktivizētu visu cilvēka MerKaBu, kas katram dota kopš dzimšanas. Lai praksē pārveidotu, attīrītu un izdziedinātu tās cilvēka enerģētikas daļas, kas traucē sasniegt mērķus, sapņus un projektus pilnīgi visās dzīves jomās.

Lai cilvēks aktivizētu savu enerģētiku, visus Augstākos Es, savas unikālās spējas, kuras dotas katram, atbilstoši viņa attīstības un dzīves līmenim.

Uzzināt vairāk

Darbs ar Zemapziņu un DNS struktūru jāveic, lai atrastu un pārveidotu tos traucēkļus, kas paslēpušies dziļi zemapziņas dzīlēs un, lai cilvēks sāktu apzināti un mērķtiecīgi veidot savu dzīvi, karjeru, biznesu, naudu vai attiecības - atbilstoši savas dzīves un personības līmenim, vēlmēm un mērķiem.

Lai aktivizētu cilvēka enerģētiku līdz Meistara līmenim, kas paver neierobežotas iespējas visā.

Uzzināt vairāk

Naudas mācība jāapgūst, lai saprastu kur, kāpēc, kādā veidā nauda nenāk tik daudz kā vajadzētu vai pazūd no cilvēka dzīves. Lai katrs attīrītu un aktivizētu savu Naudas kanālu un savus naudas punktus ķermenī, veicot šo punktu akupunktūru.

Lai apgūtu un apzināti pielietotu tās prakses, kuras aktivizē naudas enerģijas plūsmu, atbilstoši katra cilvēka attīstības un sociālajam līmenim.

Uzzināt vairāk

Joga zemapziņai – mācība par dēmoniskajām čakrām būtu jāapgūst būtu jāapgūst, lai Tu saprastu, un iemācītos tikt galā ar problēmām, kas nepārtraukti seko ik uz soļa un ir saistītas vai nu ar: bailēm, pagātni, sapņiem, kurus nevari piepildīt, slēgtu sirdi, naudu, slimībām, vai vardarbības dažādajām izpausmēm.

Uzzināt vairāk

Tikai sievietēm! Viss par laimīgu un mīlestības pilnu attiecību izveidošanu būtu jāapgūst, lai Tu zinātu ko darīt, lai Tavs vīrietis, Tevi dievina, mīl, lolo, aizsargā un iekāro VIENMĒR. Lai Tu kļūtu sievišķīgi gudra un zinātu kā padarīt attiecības par dzīves baudu un piepildījumu.

Uzzināt vairāk

Radošuma aktivizācija nepieciešama, lai cilvēks būtu veiksmīgs, laimīgs un bagāts visā – attiecībās, naudā, biznesā, visos dzīves projektos un veselībā.

Kā arī, lai varētu kvalitatīvi veikt visas uzskaitītās mācības, jo visus šos procesus veicam ar Labās – radošās smadzeņu puslodes darbības palīdzību un Jauno Enerģiju instrumentiem.

Uzzināt vairāk