MEISTARKLASES

 

 

Vēlies visu uzzināt ātri, kompakti un uzreiz?
Gribi mācīties atbilstoši savam laikam, raksturam un spējām?
Jūties neērti, strādājot grupā lēnām, vairākus mēnešus pēc kārtas?
NĀC UN PIEDALIES MEISTARKLASĒS!

Meistarklašu nodarbībās piedalās cilvēki, kas jūt sevī vēlmi, spēku un vajadzību apgūt attiecīgās mācību tēmas
kompaktā, paātrinātā veidā, saņemot arī drukātos darba materiālus.

Ikdienas prakses sevis, savu domu, savas dzīves veidošanai. Tiem, kas vēlas mainīties un mainīt savas dzīves notikumus, piedāvāju senas, 25 gadu laikā pārbaudītas prakses, kuras veiksim pa jaunam:
ar Jauno Enerģiju Spēku.

Īpaši svarīgas tieši tagad un arī laikā pēc krīzes. 
Nodarbībās apgūsim:

  • Kā praksē novērst negatīvas, uzmācīgas domas vai emocijas, kas nepārtraukti spieto cilvēka galvā un veido problēmas dzīvē. Domu darbības princips, sekas, rezultāts. Sevišķi aktuāli to saprast, kad notiek dažādas radikālas, neizbēgamas izmaiņas vai notikumi. Kā tas notiek tagad.
  • Zīmju valoda. Visuma zīmes ikdienas notikumu veidošanā, kā saņemt atbildes uz jebkuru cilvēka apzināto domu vai jautājumu.Īpaši svarīgi to saprast un pielietot laikā, kad neviens nevar atbildēt kas jādara, kas jāsaprot, kas jāmaina. Ir laiks tajā ieklausīties tagad.
  • Trīs instrumenti ar kuru palīdzību cilvēks var “izvilkt” sevi no jebkuras emocionālas, fiziskas vai garīgas “bedres”. Kā korekti un apzināti tos izmantot ikdienā.Īpaši svarīgi tos pielietot, šajā laikā, kad visa pasaule ir apstādināta, kad cilvēki iekrīt emocijās, bezcerībā, bailēs. Ir laiks tos izmantot tagad.
  • Jebkuras problemātiskas situācijas apturēšana un tās virziena maiņa, cilvēkam vajadzīgajā virzienā.Cilvēks nevar izmainīt situāciju pasaulē, bet viņš var izmainīt esošo situāciju savā dzīvē, lai esošie notikumi mainītos viņam labvēlīgā, vajadzīgā virzienā.   Ir laiks to izdarīt tagad.
  • Dienu aktivizācijas rituāls/meditācija, kas aktivizē cilvēka maņas šajās dienās un parāda, kuras ir tās problēmas, kurām ir pozitīva nozīme nākotnē.Īpaši svarīgi šajā laikā, kad mums visiem ir jāredz, jāsaprot, jādzird labāk nekā ikdienā, lai izdarītu korektus lēmumus, kas nes mums vajadzīgos rezultātus.Kā arī, lai saprastu, kuras šī laika izraisītās problēmas nes pozitīvu potenciālu nākotnei. Ir laiks tās aktivizēt tagad.
  • Dvēseles Mērķa noteikšana, nozīme. Enerģijas iegriešana, spēka pastiprināšana manifestējot nopietnos dzīves mērķus.Īpaši  svarīgi šajā  laikā, kad jāizvērtē esošā situācija, esošie mērķi, sapņi un iespējas. Kad bez steigas jānoformulē un jāizvirza lieli, lēnām, bet mērķtiecīgi augoši mērķi, kas nes stabilu peļņu, kas arvien arvien palielinās..
  • Visuma Enerģiju darbības principi pēc mērķu manifestēšanas. Izplatītākā cilvēku kļūda, kas likvidē manifestēto mērķu realizāciju.Katram mērķtiecīgam cilvēkam ir svarīgi saprast, kad un kāpēc nevajag ļaut savam raksturam, savai enerģijai, mērķtiecīgumam atrisināt pēkšņi radušās problēmas, kas aptur projekta virzību uz priekšu.
  • Kastu likums. Katras kastas raksturojums, uzskati, domāšana, morāle, dzīves mērķi, attiecības, darba tikums, nauda.Zināšanas par kastām palīdz katram cilvēkam saprast sevi, savu ģimeni, draugus un kolēģus. To ir īpaši svarīgi zināt attiecību veidošanā.

NĀC UN PIEDALIES MEISTARKLASĒS!

Par semināra norises vietu informēsim personīgi sazinoties. 
Norise laiku un vietu drīzumā precizēsim.   

Sākt mācības

Vēlies visu uzzināt ātri, kompakti un uzreiz?
Gribi mācīties atbilstoši savam laikam,raksturam un spējām?
Jūties neērti, strādājot grupā lēnām, vairākus
mēnešus pēc kārtas?

NĀC UN PIEDALIES MEISTARKLASĒS!


Uzdot jautājumu