GRUPAS NODARBĪBAS

 

 

Grupas nodarbības

Strādājam grupā ar konkrēto tēmu, atbilstoši pamata mācību secībai vai grupas interesēm.

Grupas nodarbības ilgst trīs stundas, ar 15 min. starpbrīdi, ik pēc divām nedēļām.

Mācoties grupā, cilvēks:

1. Apgūst prakses veikšanai nepieciešamo informāciju;
2. Iemācās veikt prakses, lai strādātu ar tām mājās;
3. Saņem dziedināšanas procesu visas nodarbības laikā.
4. Iemācās strādāt ar Jauno Enerģiju instrumentiem – Tahioniem.
5. Katrs dalībnieks strādājot tikai ar sevi, palīdz visiem citiem un, visi citi palīdz katram dalībniekam. Enerģiju darbības rezultāts
summējas, kas rada daudz spēcīgāku rezultātu visās veicamajās praksēs.

Tēmu apgūšanas ilgums:

Jaunās Enerģijas, to instrumenti – 4 nodarbības
Karmas mācība – 12 nodarbības
Enerģijas balansēšana – 12 nodarbības
Darbs ar Zemapziņu - 12 nodarbības
DNS struktūra – 4 nodarbības
Naudas mācība – 12 nodarbības

Pieteikties

NĀC UN STRĀDĀ Mazās grupas nodarbībās!

Strādāt grupā