TAHIONI - JAUNO ENERĢIJU INSTRUMENTI

 

 

DEVĪTAIS LĪMENIS.
JAUNO ENERĢIJU INSTRUMENTI 
– TAHIONI

Enerģija, kas sastāv no elementārdaļiņām bez masas,
kuras pārvietojas ar lielāku ātrumu nekā gaismas
un domas ātrums
.

Tā spēj tik ātri pārvietoties Visumā, ka pārvērš šo Enerģiju
visur esošā, visu aptverošā Enerģijā,
kas ir līdzvērtīga Visa Esošā Radītāja Enerģijai. 

Tā arī ir Radītāja Enerģija, kas atrodas Zemes
enerģētikas laukā. 
Zinātnieki gadiem
centās analizēt Tahionu Enerģiju. 

Beidzot visi ir vienojušies par to, ka Tahiona
Enerģija nemitīgi rada, uztur
un aktivizē fizisko realitāti uz Zemes.

Tahionu izstrādājumi cilvēkiem paver iespējas ne tikai izmantot Tahionu Enerģiju aktivizētos izstrādājumus, strādājot ar Radītāja Enerģijām, viņi var arī ikdienā nēsāt tos līdzi, priecēt acis un sajust kā tiek pozitīvi sakārtots un aktivizēts viņu fiziskais ķermenis un enerģētiskais lauks.

Tiem, kas jau strādā ar Jaunajām Enerģijām, papildus pamata funkcijai, Tahioni veic arī atbilstošo komandu, kas dota attiecīgajam izstrādājumam caur Visa Esošā Radītāja komandu.

Tahionu Enerģija ir neatkarīga un tās izmantošanas veids ir unikāls.

Tahionu Enerģija strādā Gara un Visuma līmenī, aktivizējot pozitīvo Enerģiju mūsu laukā. Tās palīdz mums būt aktīviem savas realitātes radītājiem.

Tahionu Enerģija darbojas, reaģējot uz indivīda brīvo gribu, respektējot to, palīdzot radīt to ko cilvēks vēlas. Tā palīdz arī ātrāk, efektīvāk un vieglāk savienoties ar Visa Esošā Radītāja Enerģijām.

Strādājot ar Tahioniem ir daudz vieglāk un efektīgāk veikt visas DARMAway® piedāvātās mācības un prakses, kuras veicam tikai ar Jauno Enerģiju Spēku.

Tahionu Enerģija nevar nodarīt nekādu ļaunumu. Šīs Enerģijas iedarbība var būt tikai pozitīva vai neitrāla, tieši tāda kā Visa Esošā Radītāja Enerģija.

Neitrāla šī Enerģija ir tiem, kas nestrādā ar sevi, kuriem apkārt ir nesakārtots enerģētiskais lauks.

Tiem, kas strādā ar sevi, izmantojot Jaunās Enerģijas - Tahionu aktivizētie priekšmeti kļūst par spēcīgu papildus instrumentu meditācijās, jebkurās praksēs, tehnikās un metodēs.

Jebkuru izvēlēto tahionizēto priekšmetu var brīvi izmantot arī kāds cits. Šī Enerģija nav piesaistīta nevienam konkrētam indivīdam, tā darbojas gan pati par sevi, gan katra cilvēka specifiskajām prasībām, kad Radītāja Enerģijai tiek dota attiecīga komanda.

No savas prakses es varu teikt – ja cilvēks sev iegādājas un ikdienā dod attiecīgas komandas un lieto Terra Tachyon izstrādājumus, tie noskaņojas uz šī cilvēka vibrācijām un sāk darboties saskaņā ar šī cilvēka domām, emocijām un vēlmēm.

Katra Tahiona forma un krāsa savienojas ar konkrētā cilvēka Enerģētiku un viņš attiecīgā savas darbības brīdī, nedomājot paņems tieši to Tahiona formu un krāsu, kas tajā brīdī tam atbildīs vislabāk.

Tahioni, to Enerģija rada tiltu starp pagātni, tagadni un nākotni, un tas ir liels solis apziņas evolūcijā.

Iekļaujot Tahionus savā realitātes radīšanas procesā, mēs it kā satveram daudz pieredzējušāka drauga pastieptu roku – Radītāja roku.

Tahionu izstrādājumi palīdz cilvēkiem vieglāk sākt strādāt ar Visa Esošā Radītāja Enerģiju, jo tos var paņemt, nēsāt vienmēr līdzi un sajust Radītāja Enerģiju fizisko sajūtu veidā. Tas ir svarīgi īpaši tiem cilvēkiem, kam ir izteiktas vizuālās un sajūtu maņas.

Tahioni palīdz vieglāk, mierīgāk noritēt visām pārmaiņām cilvēka fiziskajā un astrālajos ķermeņos, kas notiek šajā, Zemes pārejas posmā, kad Jaunās Enerģijas ir radījušas izmaiņas matērijā.

Nāc un iegādājies savu Tahionu!

Ja gribi, lai Visa Esošā Radītāja Enerģija tavā dzīvē strādā pastiprināti, ilgstoši, precīzi, tieši tik, cik Tev tas nepieciešams,
ja vēlies izmantot Jauno Enerģiju instrumentu unikālo darbību visās savās praksēs un ikdienas dzīvē – nāc un mācis kā tas izdarāms!

Tahioni