RADOŠUMA ATTĪSTĪŠANA

 

 

ASTOTAIS LĪMENIS. RADOŠUMA ATTĪSTĪŠANA

CIK RADOŠS IR CILVĒKS, TIK LAIMĪGA, BAGĀTA UN VEIKSMĪGA IR VIŅA DZĪVE.
RADOŠUMS UN KREATĪVĀ DOMĀŠANA IR PRIEKŠNOTEIKUMS TAM, LAI CILVĒKS VARĒTU MAINĪT VISU - SEVI,
SAVAS ATTIECĪBAS, VESELĪBU, NAUDU, BIZNESU.

Nodarbībās, strādājot dažādās mākslas tehnikās mēs aktivizējam Labo, radošo smadzeņu puslodi.
Cilvēks pamazām sāk abas smadzeņu puslodes izmantot vienlaicīgi, papildinot vienai otru. Šādas prasmes
ļauj cilvēkam ikdienas dzīvē, problēmās vai krīzē vienmēr ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu
un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā rezultātā, iespējā, vai jaunā, peļņu nesošā produktā.

Neviena dzīves sfēra nevar attīstīties un augt bez radošām idejām. Radošums nepieciešams visās profesijās, visās attiecībās, visās dzīves situācijās. Cik radošs un kreatīvi domājošs ir cilvēks, tik kvalitatīva, veiksmīga un bagāta ir viņa dzīve.

Katra cilvēka un arī katra uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no tā, cik radoši, kreatīvi domājoši cilvēki strādā uzņēmumā. Paši veiksmīgākie un bagātākie cilvēki, uzņēmēji un vadītāji ir atšķirīgi no citiem, bet ir ļoti līdzīgi savā starpā. Viņi visi strādā un dzīvo citādāk nekā pārējie:

- Viņi apzināti veido savu Likteni, savu biznesu, savu kompāniju;
- Viņu uzņēmumos strādā aizrautīgi un kreatīvi darbinieki, kuriem vadītāji spēj dot ļoti radošus un mērķtiecīgus uzdevumus, kas veicina biznesa augšupeju;
- Viņiem viegli izdodas tas, ko citi gadiem nespēj realizēt, jo izmanto dažādas netradicionālas biznesa veidošanas un vadīšanas metodes.

Viņi spēj izveidot arvien jaunus, stabilus un atpazīstamus uzņēmumus, zīmolus, kas pastāv, attīstās un nes peļņu neskatoties, ne uz kādiem sociālajiem vai krīzes apstākļiem. Ko viņi zina tādu, ko citi nezina? Kāpēc viņi paši un arī viņu kompāniju darbinieki ir radoši, draudzīgi, laimīgi, pārtikuši un līdz ar to strādā maksimāli produktīvi?

 

Atbilde ir vienkārša!

Veiksmīgie un bagātie cilvēki un uzņēmēji, zina kāda nozīme biznesa attīstībā ir radošumam un kreatīvajai domāšanai.

  • Viņi paši ikdienā apzināti trenē savu radošo domāšanu un regulāri aktivizē gan labo, gan kreiso smadzeņu puslodi;
  • Viņi rada iespējas un organizē dažādas radošuma aktivizācijas nodarbības arī saviem darbiniekiem vai kolēģiem;
  • Viņi atbalsta sava kolektīva saliedēšanas pasākumus, kuros  stiprina vienotības un komandas garu, izmantojot dažādas mākslas tehnikas.

Tieši tā ir panākumu zelta atslēga – augsti attīstīts zināšanu līmenis un radošums, kas nodrošina katra uzņēmuma attīstību, augšanu un peļņu, jo:

  • TIKAI kreatīvās, radošās idejas ļauj kompānijai būt ārpus konkurences, krīzes un problēmām;
  • TIKAI kreativitāte un radošums ļauj ieraudzīt problēmās jaunu iespēju attīstībai un peļņas palielināšanai.

 

Radošums un kreatīvā domāšana ir priekšnoteikums tam, lai veicinātu dažādu inovāciju rašanoskas savukārt veicina biznesa attīstību, peļņas augšanu, cilvēku labklājību kopumā. 

Šādas prasmes ļauj cilvēkam ikdienas dzīvē, problēmās vai krīzē vienmēr ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā rezultātā, vai jaunā, peļņu nesošā produktā.

Un tieši šīs prasmes nodrošina kompānijas, uzņēmuma vai iestādes atrašanos ārpus jelkādas konkurences.

Tātad, radoši, kreatīvi domājoši cilvēki, uzņēmuma vadītāji un darbinieki palielina biznesa peļņu arī tad, kad apkārt valda krīze.

 


Kas ir radošums un kreatīvā domāšana?

Radošums un kreatīvā domāšana nav talants, kas iedzimst. Tā ir prasme, kuru var apgūt ikviens un, kas ir nepieciešama katrā dzīves situācijā.

Par radošumu/kreativitāti ir atbildīga labā smadzeņu puslode, kas ir katram cilvēkam, taču diemžēl ne visiem tā ir aktivizēta, darbojas un ne visiem tā tiek pielietota ikdienas dzīvē. 

Tā kā radošuma pamatā ir procesi, kuri rosina dažādu variantu kombinācijas darba izveidošanai vai problēmas risināšanai, tad, protams, būtiskas ir arī zināšanas un praktiskā pieredze, kas dod iespēju efektīvāk izmantot ikviena radošo potenciālu.

Par pamatzināšanām atbildīga ir kreisā smadzeņu puslode, kas arī ir katram cilvēkam un kuru kopš dzimšanas mēs pastiprināti attīstām un pielietojam, tai pat laikā pārsvarā ignorējot radošuma nozīmi un izmantošanu praktiskajā dzīvē.

Zelta vidusceļš – vienlīdz svarīgas ir abas smadzeņu puslodes, gan radošā/kreatīvā – labā smadzeņu puslode, gan matemātiski/loģiskā – kreisā smadzeņu puslode.

Piemēram:

- Nevar uzgleznot profesionālu, radoši aizrautīgu, kreatīvu darbu, ja tam apakšā nebūs zināšanas par cilvēka anatomiju, krāsu likumiem vai priekšmetu perspektīvi;
- Vai arī: cilvēks nevar radoši, kreatīvi darboties biznesā, ja viņš nezina šī biznesa pamatus, noteikumus un prasības. 

Abām puslodēm ir jādarbojas līdzsvarā. Tikai tad cilvēkam būs iespēja realizēt savu dzīvi gudri, radoši, kreatīvi, viegli un bez piepūles.  Cilvēkiem būtu jāiemācās apzināti, pēc vajadzības, ieslēgt un izslēgt attiecīgo smadzeņu puslodi.

Tradicionālā, konstruktīvā kreisās smadzeņu puslodes domāšana ir tas cilvēka iekšējais kontrolieris, kas akcentē katra soļa pareizību problēmas risināšanas procesā, tāpēc, strādājot konstruktīvi, viens no radošo meklējumu šķēršļiem ir bailes no kļūdām, kas praktiski paralizē šo procesu.

Savukārt radošās, labās puslodes domāšanas procesā būtiskāks ir pats process – nevis tas, cik pareizs ir katrs solis problēmas risināšanas gaitā, bet gan tas, cik prasmīgi cilvēks spēj rast dažādus, iepriekš neierastus risinājuma ceļus, kas bieži vien noved pie unikālām iespējām.

dejas tiek vērtētas nevis pēc kritērijiem „pareizi – nepareizi”, bet gan pēc to funkcionalitātes un izmantošanas iespējām dažādās situācijās, kurās kreisā puslode nobīstas un nestrādā.

Tieši šīs prasmes ļauj cilvēkam ikdienas rutīnā, problēmās, krīzē ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā līmenī vai peļņu nesošā produktā.

Secinājums:

Radošuma aktivizācija jāapgūst, lai cilvēks sasniegtu savu augstāko pašrealizācijas un attīstības līmeni:

  • Jo radošums nosaka katra cilvēka dzīves kvalitāti un ir pamatā visām dzīves jomām – veselībai, laimīgām attiecībām, augšupejošai karjerai, augošam, ienesīgam biznesam, spēcīgai naudas enerģijas plūsmai.
  • Tajā dzīves jomā, kurā trūkst radošums, apstājas attīstība, kas noved pie bankrota.
  • Radošuma aktivizācija nepieciešama, lai varētu kvalitatīvi veikt visas šī projekta piedāvātās  mācības, jo visus šos procesus veicam, izmantojotabas smadzeņu puslodes. Tātad, abām jādarbojas unisonā.