NAUDAS MĀCĪBA UN AKUPUNKTŪRA
PIEKTAIS LĪMENIS. NAUDAS MĀCĪBA UN AKUPUNKTŪRA

NAUDA  TAVĀ  LIKTENĪ,  DOMĀS,  ĶERMENĪ  UN  MAKĀ

Naudas tēma ir tik pat sena kā Pasaule. Ir simtiem veidu, metožu un iespēju, kā sadraudzēties ar šo Enerģiju un kā panākt, lai tā plūst tieši pie Tevis. Galvenais ir katram atrast savu variantu.

Lai to varētu izdarīt, nepieciešams saprast Naudas Enerģijas darbošanās pamatprincipus un galvenais - jāpielieto tie savā dzīvē.

Šī mācība ir par to, kas ir Naudas Enerģija, kā ar to strādāt, kā sakārtot attiecības ar šo Enerģiju, kas ir nauda, kā iegūt tieši tik naudas, cik tas ir nepieciešams katram cilvēkam.

Saprotot un, pielietojot šo mācību dzīvē, katram ir iespējams pilnībā izmainīt savu finansiālo stāvokli.

Mācība ir radusies reizē ar Naudu, attīstījusies, pilnveidojusies un mainījusies kopā ar Zemes un Visuma Enerģijām.

Attīstoties cilvēcei, interese par Naudas Enerģiju vienmēr ir bijusi aktuāla, slepena, kārota, aizliegta, meklēta, slēpta un atrasta. Naudas dēļ ir notikuši kari, masu slepkavības, tika slēgtas aprēķina laulības, apvienotas valstis, veiktas sazvērestības un nodevības.

Nauda vienmēr ir bijusi, ir un būs gan kārota, gan noliegta, gan, celta debesīs, gan nolādēta. Tā ir gan kauna objekts, gan goda lieta, gan visu nelaimju cēlonis, gan laimīgas dzīves atslēga. 

Cik cilvēku, tik attiecību un karmisko mācību, kas jāierauga, jāsaprot un jāatstrādā, saistībā ar šo enerģiju.

Cilvēka ikdienas dzīvē naudas enerģija mums ir visapkārt. Kur vien paveram savu skatienu, visur redzam lietas, darbību un attiecības, kuras ir saistītas ar naudu, un, kas paver iespējas cilvēkam kļūt gan kredītu važās iekaltam, nelaimīgam un iztukšotam, gan patiesi brīvam, laimīgam un piepildītam.

Nauda ir visā cilvēka dzīvē – ar tās palīdzību tiek radīt viss. Pārtika, visas nepieciešamās un ekskluzīvās sadzīves, darba, mācību lietas, izglītības un profesijas iegūšana, veselības, radošo ideju, iedvesmas un visu citu mūsu pasaules vajadzību un priekšrocību radīšana.

Tāpēc ir svarīgi noskaņot savu zemapziņu uz vienas nots ar Visuma Enerģijas Avotu – Visa Esošā Radītāja Enerģiju. Tad cilvēks saņem visu, ko kāro, un tieši tik daudz, cik tas nepieciešams.

MĀCĪBĀS APGŪSIET TĒMAS:

1.    Naudas Enerģija no pirmsākumiem līdz mūsdienām.

2.    Nauda un Jaunās Enerģijas.

3.    Kas ir Naudas Egregors, kā tas izpaužas cilvēka uzskatos.

4.    Nabadzības enerģija, tās 10 zemapziņas programmas, lai nauda nebūtu.

5.    Aktuālie jautājumi, aizspriedumi, rīcība un kļūdas, saistībā ar Naudu.

6.   Kā Naudas daudzums saistīts ar cilvēka raksturu, domām, karmu, pārliecībām un zemapziņu.

7.   Lakšmī – Naudas Dieviete.

8.   Astoņi Lakšmi aspekti, to mācība, nozīme, darbība, aktivizācija.

9.   Apgūstam, veicam praksē un nostiprinām Naudas akupunktūru.

APGŪSTOT NAUDAS MĀCĪBU, CILVĒKS:

 • saprot, ko nozīmē Naudas Enerģija, kā tā darbojas;
 • iemācās izmantot Jaunās Visuma Enerģijas sava Naudas Kanāla attīrīšanai, aktivizēšanai, nostiprināšanai;
 • mācās strādāt ar Jauno Enerģiju instrumentiem, Naudas Enerģijas piesaistīšanai;
 • izprot, kādu lomu Nauda spēlē viņa dzīvē, kāpēc tas ir tieši tāds, kāds ir; 
 • mācās kā var atrast vājās, problemātiskās vietas savās attiecībās ar Naudu, pa kurām Nauda vai nu regulāri plūst prom, vai nenāk tik, cik tas būtu vajadzīgs;
 • iemācās sakārtot personīgo Naudas Kanālu un tā plūsmu;
 • attīra, aktivizē visus Naudas punktus savā fiziskajā ķermenī – iemācās veikt Naudas akupunktūru;
 • uzzina, kā manifestēt Naudas Mērķus, lai tie realizējas maksimāli labi katram;
 • uzzina, kā rodas un kādā veidā katrs var atstrādāt savu personīgo naudas karmu un ar naudu saistītās, karmiskās mācības;
 • uzzina, kā rodas un kā var likvidēt gan šīs, gan iepriekšējo dzīvju destruktīvās zemapziņas programmas, kas darbojas un traucē naudai brīvi plūst cilvēka dzīvē;
 • uzzina, ko nozīmē un, kā var veikt zemapziņas pārprogrammēšanu, lai tā veidotu pareizas attiecības ar Naudas Enerģiju un cilvēkam naudas nekad netrūktu.

Apgūstot katru mācību, mēs meditācijā aktivizējam katra Lakšmī aspekta Enerģiju. Tas pamazām izveido un aktivizē kopīgo MAHALAKŠMĪ.

Visas mācības un prakses veicam pa jaunam – ar Jauno Enerģiju spēku.

Apgūstot Naudas mācību, attīrot un aktivizējot visus Naudas punktus ķermenī, saprotot to mācības, pielietojot tās ikdienā - cilvēks pamazām aktivizē savu galveno Naudas Enerģijas centru – MAHALAKŠMI.