KARMAS MĀCĪBA

 

 

OTRAIS LĪMENIS. KARMAS MĀCĪBA

KARMAS MĀCĪBA IR DZĪVES MĀCĪBA, KAS BŪTU JĀZINA,
JĀRESPEKTĒ UN JĀAPGŪST KATRAM DOMĀJOŠAM CILVĒKAM, JO TĀ IR PANĀKUMU
ATSLĒGA UZ LAIMĪGU UN SAKĀRTOTU DZĪVI!

Šis kurss palīdz cilvēkiem saprast, ka no karmas nav jābaidās,
ar karmu nav jācīnās, no karmas nav jābēg. Ar karmu ir jāstrādā, lai dzīve kļūst laimīga, veiksmīga,
pilna ar mīlestību un bagātību visās cilvēkam svarīgajās jomās.

Karmas mācība vajadzīga:

  • Katram cilvēkam, kurš ir nobriedis uzņemties atbildību par savu dzīvi, par to, kas tajā notiek un par tās apzinātu veidošanu – tas nav viegli, jo vairums cilvēku ir pieraduši, ka par visu atbildīgi ir citi. Tā ir vienkāršāk.
  • Tiem, kas vēlas tikt skaidrībā ar savām neveiksmēm, problēmām un grib sākt tās apzināti mainīt – to var tikai spēcīgi un apzināti cilvēki.
  • Tiem, kuri vēlas attīstīt savu potenciālu, paplašināt savu iespēju robežas, lai izmainītu un uzlabotu savu dzīvi tieši tik lielā mērā, cik katram tas vajadzīgs - vēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē, jau ir pirmais solis šajā virzienā.
  • Mācība vajadzīga visiem, kuri vēlas attīstīt savas radošās, kreatīvās un intuitīvās spējas, kas ir galvenais priekšnosacījums laimīgas, bagātas un veiksmīgas dzīves veidošanā - par šīm tēmām vairums cilvēku nemaz nedomā. Viņi nesaprot, ka tieši šīs tēmas ir noteicošās visās dzīves jomās.
  • Karmas mācība vajadzīga visu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas gūt arvien lielākus panākumus, popularitāti un atzinību savā profesijā - šī mācība palīdz to sasniegt, jo likvidē visu, kas traucē.
  • Karmas mācība vajadzīga tiem uzņēmējiem, vadītājiem, biznesa līderiem, kuri savu darbības jomu vēlas padarīt arvien veiksmīgāku, bagātāku un plaukstošāku. - tikai darbs ar karmu ir tas unikālais instruments, kas to var realizēt.
  • Zināšanas par karmu nepieciešamas katram praktizējošam dziedniekam, ekstrasensam, astrologam, šamanim vai  tarologam -  lai praksēs ar otru cilvēku nepārkāptu Karmas Likumu.
  • Šī mācība jāzina arī strādājošajiem tradicionālās un netradicionālās medicīnas jomās, jo tieši šeit visvairāk var izjust karmas ietekmi uz cilvēka veselību, uz neizveseļošanos vai atveseļošanos – karmiskās situācijas, pārliecības un zemapziņas programmas ir tās, kas nosaka visu par slimībām.
  • Karmas mācības pamatlicēji ir sūfiji. Tātad, šī mācība ir pamats un pirmsākums visām mūsdienu modernizētajām profesijām: praktizējošiem psihologiem, psihoterapeitiem, pārmaiņu treneriem, koučiem, NLP meistariem un praktiķiem – tiem visiem būtu jāzina viss par karmu, lai kļūtu patiesi profesionāli un zinoši.
  • Karmas mācība būtu jārespektē un jāzina arī visiem tiem, kuri nodarbojas ar dažādām garīgajām praksēm, strādājot gan ar sevi, gan citiem - lai prakšu rezultāts būtu vērsts uz attīstību, prieku un laimi.

 

Karmas mācība ir Dzīves mācība, kas jāzina, jārespektē
un jāapgūst katram domājošam cilvēkam.

MĀCĪBU TĒMAS

1. Karmiskā psiholoģija.
2. Karmiskās lamatas.
3. Karmas transmutācija.
4. Kas ir reinkarnācijas.
5. Kas ir karma.
6. Kad rodas karma?
7. Kā karma rodas?
8. Karmas Enerģijas – Karmas Valdnieki.

 

9. Četri karmas veidi, kurus risinot sakārtojas liela daļa dzīves.
10. Kas jāzina, strādājot ar karmu.
11. Kāpēc nedrīkst risināt cita cilvēka problēmas.
12. Atdzimšanas process.
14. Karmas transmutācijas kods.
15. Savu izdzīvoto reinkarnāciju spēka, gudrības, talantu aktivizācija.
16. Zemes pārmaiņas un karma.

No karmas nav jābaidās, ar karmu nav jācīnās. Ar karmu ir jāstrādā,
lai dzīve kļūst laimīga, veiksmīga, pilna ar mīlestību un bagātību.

Pieteikties mācībām