ENERĢIJAS CILVĒKA DZĪVĒ

 

 

PIRMAIS LĪMENIS. ENERĢIJAS CILVĒKA DZĪVĒ

ESI VEIKSMĪGS, LAIMĪGS UN BAGĀTS IT VISĀ –
ATTIECĪBĀS, NAUDĀ, BIZNESĀ, VISOS DZĪVES PROJEKTOS UN VESELĪBĀ.

Šis kurss paredz sagatavošanos visām projekta turpmākajām mācībām un praksei! 
Lai varētu strādāt ar Karmu, Enerģijas balansēšanu, zemapziņu un DNS struktūru, ir jāsaprot
un jāapgūst instrumentiar ko veic visus šos procesus.

ENERĢIJAS CILVĒKA DZĪVĒ

Mūsu realitāti, visu mūsu dzīvi un arī pašu cilvēku veido dažādas enerģijas, kuras katram būtu jāapzinās, jāsaprot un jāiemācās tās pielietot savas ikdienas dzīves veidošanā. Un jo ātrāk cilvēki iemācīsies apzināti strādāt ar šīm enerģijām, jo veiksmīgāka un bagātāka kļūs viņu garīgā, sabiedriskā un materiālā dzīve.

Lai notiktu izmaiņas fiziskajā realitātē, vispirms viss ir jāsakārto, jāatrisina vai jāatveseļo neredzamajā cilvēka daļā. Pēc zinātnieku pētījumiem šī neredzamā daļa sastāda 97% no 100. Tātad, fiziskais ķermenis, kuru mēs redzam, jūtam un uzskatām par patieso realitāti, ir tikai 3%. Šī projekta mērķis un uzdevums ir palīdzēt katram cilvēkam, kurš to vēlas, iemācīties, saprast un sakārtot tieši šo neredzamo cilvēka daļu. Fiziskais - tie 3% sakārtosies mainoties 97%. Mainoties cilvēkam, mainās arī visa viņa dzīve.

Visus šos procesus mēs mācīsimies veikt ar Jauno Enerģiju spēku, ātrumu un precizitāti.

JAUNO ENERĢIJU INSTRUMENTI UN TO IZMANTOŠANA

Enerģijas cilvēkam paver līdz šim nebijušu, ceļu uz savu personīgo attīstību un paver iespēju apzināti un mērķtiecīgi mainīt, radīt no jauna sevi, savu likteni un arī savu realitāti.

Jaunās Enerģijas, ar kurām nu jau kādus gadus piecus strādā daudzi pasaules cilvēki, radikāli izmaina VISU – pašus cilvēkus, dabu, dzīvniekus, neapzināto vai apzināto procesu darbību, ātrumu, rezultātu un iespējas.

Saskaņā ar šīm jaunajām iespējām un Visa Esošā Radītāja scenāriju, cilvēks ir tas, kurš pats izvēlas savu tēmu un sāk to apzināti transformēt un apzināti rīkoties.

  • Tikai jāsāk apzināti mainīt savas domas, emocijas, uzvedība un paradumi – tad viss notiek.

Lai šie procesi noritētu vieglāk, ir radīti instrumenti, kas palīdz dažādās praksēs.

Uzzināt vairāk

JAUNO ENERĢIJU INSTRUMENTI - TAHIONI (TAHIONIZĒTIE IZSTRĀDĀJUMI)

Tahionu enerģija izplatās ar ātrumu, kas ātrāks par gaismas ātrumu. Tas ir līdzvērtīgs Domas ātrumam, kas ir daudz ātrāka nekā gaismas ātrums. 

Vairumam cilvēku virsgaismas ātruma pasaule ir jauna un grūti izprotama, varbūt tāpēc viņu apziņai tā liekas nedaudz mistiska, tātad ezotēriska un nesaprotama.

Sešdesmito gadu sākumā zinātnieki piefiksēja, ka mums apkārt eksistē kāda Enerģija, kurā ir viss, kas nepieciešams dzīvam organismam. Pēc desmit gadu ilga darba tas tika zinātniski pierādīts. Šai Enerģijai tika dots nosaukums - Tahionu Enerģija.  

  • Tahionu izstrādājumi, kam piemīt virsgaismas ātruma enerģija,  palīdz mums labāk apzināties un mainīt pašiem seviTahionu izstrādājumus var lietot praktiski jebkurā dzīves situācijā, visās mācībās, praksēs, rituālos, dziedināšanā, mērķu manifestēšanā u.t.t.
  • Iekļaujot Tahionus  savā realitātes radīšanas procesā, cilvēks sāk apzināti strādāt ar Visa Esošā Radītāja Enerģiju.

UZZINĀT VAIRĀK

 

MĀCĪBĀS APGŪSIET TĒMAS:

1. Tēma.  Enerģiju veidi, to darbības principi, izmantošana ikdienā un arī strādājot ar sevis pilnveidošanu. 

Saprotot pasauli, mainīsies tava apziņa, domāšana - sāks realizēties viss ko vēlēsies mainīt gan sevī, gan savā dzīvē. Tu iemācīsies visas enerģijas izmainīt, stiprināt ar Radītāja Enerģijas spēku.

2. Tēma. Jaunās Enerģijas – unikālākais instruments pasaulē, cilvēka garīgās un materiālās dzīves uzlabošanā, izmantojot Alfa un Teta viļņus.

Tu sāksi dzīvot citā, daudz augstākā līmenī, apzināti izmantojot Jaunās Enerģijas savas dzīves veidošanā.

3. Tēma. Prakses veikšanai nepieciešamā informācija, praktiskais
pielietojums.

Tu apgūsi visu, kas nepieciešams pilnvērtīgam un mērķtiecīgam darbam, strādājot ar DARMAway projekta piedāvātajām praksēm - Karmas mācība, Enerģijas balansēšana, MerKaBas aktivizēšana ar Jaunajām Enerģijām, darbs ar zemapziņu un DNS struktūru.

4. Tēma. Jauno Enerģiju instrumenti ikdienā – Tahioni, to izmantošana un iespējas, strādājot ar Radītāja Enerģijām.

Tu iemācīsies kā ar Tahioniem var pastiprināti, mērķtiecīgi un pastāvīgi aktivizēt Visa Esošā Radītāja Enerģiju tieši tur, kur tas nepieciešams.

5. Tēma. Pamata meditācija savas enerģētikas aktivizācijai.

Iegūsi Panākumu Atslēgu ko pielietot, sākot savu dienu,  jebkuru projektu, praksi, vai notikumu. 

6. Tēma. Cilvēka ķermenis un dzīve Septiņās Esības Dimensijās. Septītās  Dimensijas  Enerģija – noteicošais spēks dzīves apzinātā veidošanā.

Mainīsies tavs pasaules uzskats, radīsies unikāla iespēja – apzināti izmantot Septītās Esības Dimensijas Enerģiju vienmēr un visur.

7. Tēma. Enerģētiskā aizsardzība, tās būtība, nepieciešamība un veidi. 

Tu uzzināsi kādas ir Trīs  Enerģētiskās aizsardzības joslas, kas katram   dotas kopš dzimšanas. Sapratīsi kāds ir tavs stāvoklis, kas jāmaina, jāuzlabo.

Katrs kursa dalībnieks, arī Tu, izveido un aktivizē savu Dimanta aizsardzību, ko cilvēks dara vienu reizi mūžā.

Visas šīs tēmas jāzina, jāsaprot un jāmācās pielietot, lai varētu turpmāk strādāt ar visām DARMAway® Projekta piedāvātajām praksēm, kas visas kopumā uzlabo, maina un attīsta cilvēka apziņu, domāšanu, attiecības un visu materiālo dzīvi kopumā.

Ja cilvēks jau strādā ar dažādām praksēm un metodēm, kas balstās uz gaismu, mīlestību, attīstību un pilnveidošanos, ja viņš dziedina, sakārto, aktivizē sevi vai citus – Pirmā Līmeņa apgūtais materiāls ir unikāls palīglīdzeklis, kas pastiprina iegūtos rezultātus un padara tos noturīgus.

Apgūstot un saprotot to, ka viss ir saistīts, cilvēks sāk sajust sevi kā daļu no visa Esošā un, ka viņš ir īpaši talantīgs,  unikāls un var sasniegt pilnīgi visu. Cilvēks var sākt realizēt Visu iespēju Likumu – Darmas Likumu.

Visas nodarbības