CILVĒKA ENERĢĒTIKAS BALANSĒŠANA

 

 

TREŠAIS LĪMENIS.
CILVĒKA ENERĢĒTIKAS BALANSĒŠANA

ENERĢĒTIKAS BALANSĒŠANA LIKVIDĒ NEREDZAMO ENERĢĒTISKO PIESĀRŅOJUMU
VAI BLOKU, KAS TRAUCĒ CILVĒKAM SASNIEGT MĒRĶUS, PIEPILDĪT SAPŅUS
VAI REALIZĒT PROJEKTUS

Šajā kursā cilvēks apgūst savas enerģētikas attīrīšanas, dziedināšanas, sakārtošanas un aktivizēšanas praksi, kas ir - veselības, laimes, panākumu, veiksmes, naudas un pārpilnības atslēga jebkurā cilvēka dzīves jomā. Jo tikai iekšēji sakārtots cilvēks, var pilnībā izbaudīt un realizēt savus sapņus un mērķus.  
Tas ir pamats tam, lai cilvēks varētu sasniegt savu augstāko attīstības pakāpi.

Mācību laikā attīrām, atveseļojam, aktivizējam cilvēka MERKABU.

 

Katram domājošam cilvēkam būtu jāzina, kur paliek un kā izpaužas realitātē, visa negatīvā un sāpīgā informācija, kas piedzīvota viņa dzīves laikā. Pārdzīvojumi, panika, ciešanas, bailes, izmisums, kas radies šajā vai iepriekšējajās dzīvēs, veido  neredzamu bloku, ko cilvēks jūt, bet nevar ne apiet, ne pārkāpt, ne ignorēt.Tieši šī enerģija bloķē cilvēka dzīvi un izveido enerģētisko piesārņojumu, kas rada lielas problēmas cilvēka dzīvē. Attīrot, sakārtojot savu enerģētiku, visas citas mācības un prakses cilvēks sajutīs, apgūs un pielietos daudz ātrāk un efektīvāk.

Veicot cilvēka enerģētikas balansēšanu, mēs atveram, attīrām, atveseļojam, atjaunojam, sakārtojam, aktivizējam un piepildām ar Radītāja Dievišķo Beznosacījuma Mīlestības Gaismas Enerģijas Spēku katrs savu enerģētiku, DNS, un savu MERKABU kopumā – visos tās 16metros. Līdz ar to, mēs tuvinām savas enerģētikas vibrāciju intensitāti līdz pat 100%, kas ir Meistara līmenis.Tas ir priekšnosacījums tam, lai cilvēks sasniegtu savu augstāko attīstības stāvokli un būtu harmonijā ar sevi un visu pasauli.

 

MĀCĪBU LAIKĀ CILVĒKS SAPROT, KAS IR DNS 12 SLĀŅI (MERKABA) – RADĪTĀJA DĀVANA KATRAM CILVĒKAM, KAS TIKAI JĀAKTIVIZĒ, LAI TĀ SĀKTU DARBOTIES

Pamazām katrs saprot, kā  enerģētikā izpaužas, viņa Merkaba, viņa DNS, un kā mainās visa dzīve, kad Merkaba tiek pilnībā aktivizēta. Apgūstam kā iedarbināt, aktivizēt un strādāt ar sava DNS enerģijām, kas ļauj cilvēkam kļūt par Meistaru, kurš pats sazinās ar sev svarīgajām Visuma enerģijām un izmanto tās savas dzīves veidošanā.

Apgūstot, izprotot DNS darbību, visu slāņu nozīmi,  Septītās Esības Dimensijas enerģijas nozīmi, cilvēks iegūst to apskaidrību, kas nepieciešama, lai viņš uzņemtos atbildību par savu dzīvi un sāktu pats to veidot.


Apgūstam septiņu līmeņu meditāciju, kas pamazām, nemanāmi paaugstina cilvēka enerģētiku  līdz pat 100%, pie nosacījuma, ja cilvēks regulāri strādā ar sevi, ar radošumu, karmu un zemapziņu.

MĀCĪBĀS APGŪSIET TĒMAS:

1. Cilvēka enerģētikas uzbūve. Pamata zināšanas, lai saprastu visus procesus.

2. Enerģētiskais piesārņojums. Tā izpausmes veidi un darbība.

3. Enerģētikas balansēšnas procesa gaita, izmantojamie instrumenti, lai prakses sasniegtie rezultāti   saglabātos ilgstoši.

4. Karmas ietekme uz cilvēka enerģētiku, ko darīt, kamēr nav apgūtas zināšanas un prakses par Karmas mācību.

5. Cilvēka smadzeņu darbības viļņi, to darbības principi,veicot enerģētikas balansēšanu.

6. Kā vērsties pie Visa Esošā Radītāja, lai enerģijas veiktu visus nepieciešamos procesus.

7. Pārliecības un Enerģētiskais piesārņojums. Atbildes uz jautājumu – kas patiesībā veido katra cilvēka dzīvi?

8. Pirmais posms - sākuma process, kurā sakārtojam to, kas pamatos ietekmē fizisko ķermeni.

9. Otrais posms – Augstākais Es. Sava potenciāla pirmo 30% atveseļošana un aktivizēšana.

10. Trešais posms – Zvaigžņotais Es. Sava potenciāla otro 30% atveseļošana un aktivizēšana.

11. Ceturtais posms – Dievišķais Es. Sava potenciāla trešo 30% atveseļošana un aktivizēšana.

12. Piektais posms – Dieviete. Zemes Enerģētikas aktivizēšana katra cilvēka kanālā.

 

13. Sestais posms - Cilvēka enerģētikas attīrīšana un izdziedināšana no citu cilvēku negatīvās ietekmes.

14. Septītais posms – Visu Augstāko Es enerģiju savienošana ar cilvēka fizisko ķermeni.

15. Nostiprinājums, lai attīrīto, atveseļoto un aktivizēto enerģētiku varētu pamazām iegriezt un nostiprināt līdz pat 100%.

16. MERKABA – DNS 12 līmeņi. Uzbūve, pielietojums, prakse.

17. Apgūstam septiņu līmeņu meditāciju, kas pamazām, nemanāmi paaugstina cilvēka enerģētiku  līdz pat 100%, pie nosacījuma, ka cilvēks regulāri strādā ar sevi - veic enerģētikas balansēšanu, strādā ar karmu un zemapziņu. Aktivizē savu radošo potenciālu.

18. MERKABAS aktivizēšanas prakse, izmantojot Tetraedrus un Jaunās Enerģijas.

Vai jūs zināt, ka jūsu fiziskais ķermenis, pie kura esat tik ļoti pieraduši ir tikai 2-3% no 100%? Tātad – cilvēks patiesībā sastāv no neredzamās daļas, no dažādām enerģijām, kas veido cilvēka kopīgo enerģētiku. Es piedāvāju jums attīrīt, atveseļot, izdziedināt un aktivizēt šo, pašu svarīgāko jūsu daļu. Jūsu neredzamo spēku. Tas protams atsauksies uz jūsu fizisko ķermeni un dzīvi kopumā.

Tādi ir posmi, kurus mācībās mēs izejam soli pa solim. Tie padara cilvēka enerģētiku dinamisku, strauju, sakārtotu un piepildītu ar Jauno Enerģiju spēku. Pie nosacījuma, ka cilvēks prakses veic regulāri, tā kā tas paredzēts.

Es iedodu instrumentus ar ko strādāt, taču jāstrādā ir katram pašam.