Par autorprogrammu

AKMEOLOĢIJAS STUDIJA

Netradicionālās metodes cilvēka augstākā attīstības līmeņa sasniegšanai, attiecību uzlabošanai, biznesa un karjeras
apzinātai veidošanai.

Akmeoloģija - cilvēka pašattīstības procesu, mehānismu un sevis pilnveidošanas mācību, likumu un prakšu apvienojums, kas veicina cilvēka pašrealizāciju dažādās dzīves darbības jomās, sasniedzot augstāko līmeni savā attīstībā.

Katrs domājošs cilvēks, savas dzīves laikā, cenšas realizēt un sasniegt savu ideālo dzīvesveidu. To var izdarīt tikai tad, kad cilvēks strādā ar sevi, attīsta, pilnveido un izglīto sevi gan profesionāli, gan pilnveidojot, līdz pat augstākajam attīstības līmenim, savas garīgās spējas, zināšanas un prakses, kas ir pamatā visam, kas notiek cilvēka dzīvē.
Tieši to piedāvā DARMAway projekts.