Sagatavošanās visām projekta turpmākajām mācībām un praksei.

 

 

 

 

Lai varētu strādāt ar Karmu, Enerģijas balansēšanu, zemapziņu un DNS struktūru, ir jāsaprot un jāapgūst instrumenti ar ko veic visus šos procesus.

 

Enerģijas cilvēka dzīvē.

 

 

Mūsu realitāti, visu mūsu dzīvi un arī pašu cilvēku veido dažādas enerģijas, kuras katram būtu jāapzinās, jāsaprot un jāiemācās tās pielietot savas ikdienas dzīves veidošanā. Un jo ātrāk cilvēki iemācīsies apzināti strādāt ar šīm enerģijām, jo veiksmīgāka un bagātāka kļūs viņu garīgā, sabiedriskā un materiālā dzīve.

 

Lai notiktu izmaiņas fiziskajā realitātē, vispirms viss ir jāsakārto, jāatrisina vai jāatveseļo neredzamajā cilvēka daļā. Pēc zinātnieku pētījumiem šī neredzamā daļa sastāda 97% no 100. Tātad, fiziskais ķermenis, kuru mēs redzam, jūtam un uzskatām par patieso realitāti, ir tikai 3%. 

 

Šī projekta mērķis un uzdevums ir palīdzēt katram cilvēkam, kurš to vēlas, iemācīties, saprast un sakārtot tieši šo neredzamo cilvēka daļu. Fiziskais - tie 3% sakārtosies mainoties 97%. Mainoties cilvēkam, mainās arī visa viņa dzīve.

 

Visus šos procesus mēs mācīsimies veikt ar Jauno Enerģiju spēku, ātrumu un precizitāti.

 

 

 

Jauno enerģiju instrumenti, to izmantošana.

 

Cilvēkam paver līdz šim nebijušu, ceļu uz savu personīgo attīstību un paver iespēju apzināti un mērķtiecīgi mainīt, radīt no jauna  sevi, savu likteni un arī savu realitāti.

 

Jaunās Enerģijas, ar kurām nu jau kādus gadus piecus strādā daudzi pasaules cilvēki, radikāli izmaina VISU – pašus cilvēkus, dabu, dzīvniekus, neapzināto vai apzināto procesu darbību, ātrumu, rezultātu un iespējas.

 

Saskaņā ar šīm jaunajām iespējām un Visa Esošā Radītāja scenāriju, cilvēks ir tas, kurš pats izvēlas savu tēmu un sāk to apzināti transformēt un apzināti rīkoties.

 

Viņam tikai jāsāk apzināti mainīt savas domas, emocijas, uzvedība un paradumi – tad viss notiek.

 

Lai šie procesi noritētu vieglāk, ir radīti instrumenti, kas palīdz dažādās praksēs.

 

Jauno enerģiju instrumenti - Tahioni (Tahionizētie izstrādājumi)

Tahionu enerģija izplatās ar ātrumu, kas ātrāks par gaismas ātrumu. Tas ir līdzvērtīgs Domas ātrumam, kas ir daudz ātrāka nekā gaismas ātrums.

 

Vairumam cilvēku virsgaismas ātruma pasaule ir jauna un grūti izprotama, varbūt tāpēc viņu apziņai tā liekas nedaudz mistiska, tātad ezotēriska un nesaprotama.

 

Sešdesmito gadu sākumā zinātnieki piefiksēja, ka mums apkārt eksistē kāda Enerģija, kurā ir viss, kas nepieciešams dzīvam organismam. Pēc desmit gadu ilga darba tas tika zinātniski pierādīts. Šai Enerģijai tika dots nosaukums - Tahionu Enerģija. 

 

Tahionu izstrādājumi, kam piemīt virsgaismas ātruma enerģija,  palīdz mums labāk apzināties un mainīt pašiem sevi.

 

Tahionu izstrādājumus var lietot praktiski jebkurā dzīves situācijā, visās mācībās, praksēs, rituālos, dziedināšanā, mērķu manifestēšanā u.t.t.

 

Iekļaujot Tahionus  savā realitātes radīšanas procesā, cilvēks sāk apzināti strādāt ar Visa Esošā Radītāja Enerģiju.

 

Vairāk par Tahioniem, lasiet sadaļā - Tahionu Enerģija.

 

 

 

 

 Apmācībās apgūsiet tēmas:

 

1. Tēma.  Enerģiju veidi, to darbības principi, izmantošana ikdienā un arī strādājot ar sevis pilnveidošanu.

 

2. Tēma. Cilvēka smadzeņu darbības viļņi, to darbības principi diennakts laikā un dažādās dzīves situācijās.

 

3. Tēma. Prakses veikšanai nepieciešamā informācija, praktiskais pielietojums.

 

4. Tēma. Pamata meditācija savas enerģētikas aktivizācijai – panākumu atslēga, veicot jebkuru praksi.

 

5. Tēma. Cilvēka ķermenis un dzīve Septiņās Esības Dimensijās. Septītās Dimensijas  enerģija – noteicošais spēks dzīves apzinātā veidošanā.

 

6. Tēma. Tahionu enerģijas, to izmantošana, strādājot ar Radītāja enerģijām.

 

7. Tēma. Enerģētiskā aizsardzība, tās būtība, nepieciešamība un veidi. Dimanta aizsardzība.

 

 

 

 

Tā ir spēcīga pašpilnveides prakse, kas palīdz saprast nesaprotamo – kā cilvēks katru savas dzīves mirkli vienlaicīgi atrodas Visās Septiņās Esības Dimensijās un, kā tās visas veido cilvēka fizisko ķermeni. Tā palīdz apzināti strādāt ar Jaunajām Enerģijām, izmantojot īpašos instrumentus - Tahionus.

 

 

Apgūstot un saprotot to, ka viss ir saistīts, cilvēks sāk sajust sevi kā daļu no visa Esošā un, ka viņš ir īpaši talantīgs,  unikāls un var sasniegt pilnīgi visu. Cilvēks var sākt realizēt Visu iespēju Likumu – Darmas Likumu.

 

 

Ir laiks apgūt!

 

 

 

Inta Zaļkalna