Intas Zaļkalnas Autorprogramma

 

Pašpilnveides mācības un prakse, kas palīdz izmainīt, uzlabot cilvēka dzīvi visās jomās, izdziedināt prātu, dvēseli un ķermeni.

 

 

 

Autorprogrammas pamatā ir senās sufiju, dervišu zināšanas, kuras tiek attīstītas, pilnveidotas un veiktas ar Jauno Enerģiju spēku, precizitāti un to unikālajām iespējām, atbilstoši esošajām Visuma un Zemes pārmaiņām. Programma ir izveidota, aprobēta, attīstīta un pilnveidota 26 gadu praksē un izveidota mācību kursam mūsdienām piemērotā formā. Tā palīdz izmainīt un uzlabot cilvēka dzīves realitāti visās jomās, izmantojot dažādu enerģiju darbības likumus.

 

  

Netradicionālās metodes sevis, savas dzīves attīstīšanai, biznesa un karjeras apzinātai veidošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas ir vispusīgs mācību process, kuru apgūstot cilvēks sāk saprast sevi, savus talantus, savas bezgalīgās iespējas. Viņš ierauga savas vājās puses, tās pārveido par jaunām iespējām, vai tās transmutē.

 

Mācoties un, pielietojot praksē apgūto, cilvēks savā dzīvē pamazām sāk realizēt Darmas (Dharmas) Likumu, jeb Dzīves Mērķa un visu iespēju Likumu.

 

 

Kam noder šī programma?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir laiks sākt!

 

Inta Zaļkalna®DARMAway