Netradicionālās metodes sevis, savas dzīves attīstīšanai un biznesa vadības atbalstam.

 

 

Jautājumi, saskaņošana un pieteikšanās nodarbībām sadaļā - Kontakti.

 

 

 

Neviena dzīves sfēra nevar attīstīties un augt bez radošām idejām. Radošums nepieciešams visās profesijās, visās attiecībās, visās dzīves situācijās. Cik radošs un kreatīvi domājošs ir cilvēks, tik kvalitatīva, veiksmīga un bagāta ir viņa dzīve.

 

 

Radošuma aktivizācijas apmācību mērķa auditorija ir:

 

 

 • Visi cilvēki, neatkarīgi no viņu profesijas;

 

 • Valsts vadības struktūru vadītāji un darbinieki, biznesa, organizāciju vadītāji, vadošie darbinieki, kompāniju darbinieki; 

 

 • Visu profesiju pārstāvji, kuru darbības aprakstā ietilpst radošuma, jaunrades, neordināru situāciju meklēšana un īstenošana; 

 

 • Skolotāji, pasniedzēji, radošo darbnīcu, centru vadītāji; 

 

 • Profesionālās pilnveides centri, skolas, tehnikumi, arodskolas, mākslas skolas, augstskolas un pirmsskolas mācību iestādes; 

 

 • Medicīniskās un rehabilitācijas iestādes.

 

 

Kam noder šī programma?

 

 

 • Katram, kurš grib sākt apzināti veidot un sakārtot sevi, savu dzīvi – mīlestību, veselību, attiecības, biznesu, darbu un naudu;

 

 • Uzņēmējiem, kuri savu biznesu vēlas padarīt veiksmīgāku, bagātāku un plaukstošāku;

 

 • Biznesa cilvēkiem, kuriem trūkst idejas kā turpmāk attīstīt un pilnveidot savu biznesu;

 

 • Visu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas gūt arvien lielākus panākumus, popularitāti un atzinību savā profesijā.

 

 • Profesionāliem māksliniekiem, kuriem izbeidzies vai pazudis radošums;

 

 • Tiem, kuri vēlas tikt skaidrībā ar neveiksmēm un problēmām savā dzīvē un tās izmainīt;

 

 • Tiem, kuri vēlas paplašināt savas iespēju robežas, lai izmainītu un uzlabotu savu dzīvi;

 

 • Cilvēkiem, kuri vēlas attīstīt savas radošās, kreatīvās un intuitīvās spējas;

 

 • Tiem, kuru sapnis ir iemācīties gleznot, neatkarīgi no esošā vecuma;

 

 • Vientuļiem cilvēkiem, kuri nezina kā un ar ko iepriecināt sevi;

 

 • Tiem, kuri nodarbojas ar dažādām garīgajām praksēm;

 

 • Praktizējošiem dziedniekiem, ekstrasensiem, astrologiem, šamaņiem, tarologiem;

 

 • Strādājošajiem tradicionālās un netradicionālās medicīnas jomās;

 

 • Praktizējošiem psihologiem, psihoterapeitiem, pārmaiņu treneriem, NLP meistariem un praktiķiem;

 

 • Tiem, kas nezina ar ko dzīvē nodarboties, lai gūtu prieku, gandarījumu un iedvesmu strādāt, attīstīties un pilnveidoties;

 

 • Cilvēkiem, kuriem raizes dara viņu veselība, lai aktivizējot pozitīvās sajūtas kļūtu veselāki, priecīgāki un laimīgāki;

 

 • Visu vecumu cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot veselībā, priekā, radošā piepildījumā.

 

 

Radošums un kreatīvā domāšana ir priekšnoteikums tam, lai cilvēks mainītu sevi, savu veselību un dzīvi visās tās jomās, kā arī lai veicinātu dažādu inovāciju rašanos, kas savukārt veicina biznesa attīstību, peļņas augšanu, cilvēku un valsts labklājību kopumā.

 

Šādas prasmes ļauj cilvēkam ikdienas dzīvē, problēmās vai krīzē vienmēr ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā rezultātā, iespējā, vai jaunā, peļņu nesošā produktā.

 

Un tieši šīs prasmes nodrošina katra cilvēka, kompānijas, uzņēmumavai iestādes atrašanos ārpus jebkādas konkurences, arī tad, kad apkārt valda krīze.

 

 

 

 

Radošuma un kreatīvās domāšanas attīstīšanas nodarbības.

 

 

Strādājam gan izbraukumos, gan DARMAway® telpās.

 

 

Nodarbību varianti:

 

 • katrs strādā grupā, bet individuāli, aktivizējot savas radošās spējas;

 

 • glezno katru darbu grupās, nostiprinot un saliedējot komandas garu;

 

 • visa komanda glezno vai zīmē konkrētas tēmas darbus, aktivizējot darbos vēlamās enerģijas (darbi veiksmei, naudai, komandas saliedēšanai u.t.t.);

 

 • grupa glezno vai zīmē vienu, lielu, tematisku, kolektīvu darbu, aktivizējot tajā vēlamās enerģijas (darbs veiksmei, naudai, komandas saliedēšanai u.t.t.);

 

 • nodarbības, kuras tiek īpaši gatavotas, ņemot vērā vadītāja uzstādījumus un laiku, ko tam var atvēlēt.

 

 

 

 

Radošā gleznošana

 

 

Mākslinieks vienas dienas laikā.

 

 

 

 

Intensīvā radošo spēju aktivizēšanas metode ar guaša krāsām, bez iepriekšējām zināšanām.

 

 

 

 

Metodes pamatā ir pozitīvo, priecīgo un iedvesmojošo emociju, hormonu un neironu izmantošana, kas veic spēcīgus radošuma attīstīšanas, aktivizācijas, kā arī atveseļošanas procesus visās cilvēkam svarīgajās jomās, ieskaitot veselību.

Vienas nodarbības laikā cilvēks iemācās gleznot, kaut arī līdz šim viņš otas nav pat rokās turējis. Prakses laikā katrs dalībnieks uzglezno vairāk nekā 10 baudāmus darbus, dažādās guaša tehnikās, kurus var likt rāmī, dāvināt citiem vai izstādīt apskatei.Var veidot unikālus apsveikumus.

 

 

Nodarbības laikā tiek veikti dažādi radošumu aktivizējoši procesi:

 

 • Pirmā darba izveidošana, kad vēl nav aktivizēta labā smadzeņu puslode un, kad cilvēks pirmo reizi dzīvē ņem rokās otu, lai gleznotu;

 

 • Cilvēka ievešana labās smadzeņu puslodes režīmā, bez gleznošanas tehnikas palīdzības;

 

 • Barjeras „Es nevaru, es neprotu” likvidēšana;

 

 • Iziešana no savu uzstādīto iespēju robežām;

 

 • Krāsu bailes barjeru noņemšana;

 

 • Ātrās gleznošanas metodes apgūšana;

 

 • Uzdevumi labās smadzeņu puslodes darbības ieslēgšanai, radošuma aktivizācijai;

 

 • Cilvēks sākgleznot, pats to ierauga, saprot un brīnās par to;

 

 • Prakses apgūšana, kā nojaukt kopš bērnības radītos šablonus, blokus un ierobežojumus, kas kopumā traucē attīstīties, novērtēt savas spējas un talantus;

 

 • Prakse, kā atbrīvoties no stresa, negatīvajām domām, emocijām;

 

 • Veids kā šīs uzgleznotās negācijas pārveidot priekā, skaistā, krāsainā darbā,ko var pielietot arī dažādu ikdienas problēmu risināšanā;

 

 • Darbu aktivizācijas metodes apgūšana, pielietošana praksē;

 

 • Nodarbības laikā radīto darbu salīdzināšana ar pirmo šīs dienas darbu, kas parāda katra šeit esošā cilvēka radošo spēju aktivizācijas sasniegumus, aktivizētas labās smadzeņu puslodes darbības rezultātus.

 

 

Vienas nodarbības laikā katram dalībniekamtiek pamodināta un aktivizētalabā, radošā smadzeņu puslode.

 

Protams, iegūtais rezultāts ir tikai pirmais solis, kasarī turpmāk jānostiprina, lai šīs nodarbības laikā sasniegtais nepazūd ikdienas rutīnā. Cilvēkam būtu jāturpina gleznotšajā un arī citās, radošumu attīstošās mākslas tehnikās, lai apzināti un mērķtiecīgi attīstītu un nostiprinātu labās smadzeņu puslodes darbību.

 

 

 

 

 

Kreativiātes aktivizācija ar eļļas krāsām

 

 

 

 

 

Katrai kompānijai ir vajadzīgi kreatīvi, radoši domājoši darbinieki. Kāpēc? Jo tādi darbinieki ir katras kompānijas veiksmes un panākumu veidotāji. Tas ir zelta fonds, kas nodrošina katra uzņēmuma attīstību, augšanu un peļņu.

 

Metodes pamatā ir vērīguma, mērķtiecības un radošās iztēles apzināta trenēšana, kas attīsta spējas katrā problemātiskā situācijā, krīzē ieraudzīt izeju, atrast nestandarta risinājumu un pārveidot esošo problēmu jaunā, unikālā, pozitīvā rezultātā vai peļņu nesošā produktā.Atbilstoši katra cilvēka, uzņēmuma vai iestādes vajadzībām.

 

Nodarbības sākumā katrs veido savu pirmatnējo krāsu haosu(problēmu).Tad katrs trenējas ieraudzīt savā izveidotajā darbā to īpašo, unikālo, kas paslēpies šai haosā un ko uzreiz nevar pamanīt. Kad ir atrasti vairāki varianti, to, kurš uzrunā un patīk visvairāk, līdz nodarbības beigām izveido par pabeigtu, skaistu darbu.

 

Jo biežāk cilvēks šādā veidā trenē savu skatienu, koncentrēšanās spējas, vērīgumu, izdomu, jo atraktīvāka un radošāka kļūst viņa domāšana, kas kļūst arvien kreatīvāka un netradicionālāka. Tas savukārt ļauj cilvēkam būt ārpus jebkādas konkurences, jo viņš jebkuros apstākļos, problēmās atrod izeju un pārvērš defektu par efektu.

 

Tieši tādus, kreatīvi domājošus darbiniekus meklē katra nopietna kompānija, iestāde vai uzņēmums.

 

 

 

 

Radošuma aktivizācija ar eļļas krāsām.

 

 

 

Nodarbība paredzēta interesentiem bez priekšzināšanām, īpaši tiem, kas uzskata, ka vispār neprot gleznot!

 

Radošuma aktivizāciju ar eļļas krāsām īpaši iecienījuši biznesa cilvēki, organizāciju vadītāji, vadošie darbinieki, kuri īpaši atbildīgās, sarežģītās situācijās dodas pie molberta un, ieejot labās smadeņu puslodes domāšanas režīmā, bez stresa un steigas atrod labāko risinājumu esošajai problēmai vai jaunu virzienu savam biznesam, projektam vai sapnim.

 

Metodes pamatā ir pozitīvo, priecīgo un iedvesmojošo emociju, hormonu izmantošana, kas veic spēcīgus radošuma aktivizācijas, prāta relaksācijas, kā arī atveseļošanas procesus visās cilvēkam svarīgajās jomās, ieskaitot veselību. Nodarbības laikā tiek pārvarēti bloki un aizspriedumi, kas ikdienā traucē jebkurā dzīves sfērā. Aktivizējas un nostiprinās pārliecība par savām spējām, talantu un radošumu, jo cilvēks pats to ierauga savā darbā.

 

Ieguvums: divi vienā – cilvēks iemācās gleznot dažādās eļļas tehnikās un attīsta savu labo, radošo smadzeņu puslodi.

 

Nodarbības laikā katrs dalībnieks uzglezno vienu gleznu, kas pārsteidz gan pašu gleznotāju, gan viņa ģimeni, gan kolēģus un draugus.

 

Šīs nodarbības rezultātā daudzi cilvēki sāk regulāri gleznot, iepriecinot ar saviem darbiem savus kolēģus, draugus, radus un tuviniekus.

 

 

 

 

Radošā zīmēšana.

 

 

Radošuma aktivizācija ar dažādām zīmēšanas tehnikām.

 

 

 

Radošuma aktivizāciju ar dažādām zīmēšanas tehnikām iecienījuši tie biznesa cilvēki, kuriem patīk mierīgi apdomāt problēmas, rast jaunus risinājumus, meklēt jaunas idejas iedziļinoties, ieklausoties sevī, savā intuīcijā. To viņi dara ļaujot rokai uz papīra vilkt dažādas grafiskas līnijas, apļus, zvaigznes, izkrāsot, pārveidot tās.

 

Šis ir ideāls radošuma un kreatīvās domāšanas aktivizācijas veids, ja nav iespējams darba dienas laikā, kad tas ir nepieciešams, gleznot ar guaša vai eļļas krāsām.

 

Katram uz galda atrodas papīrs uz kura jebkurā brīdī iespējams izveidot sev visatbilstošāko grafisko darbu, kas noņem spriedzi, satraukumu vai bailes.

 

Mandalas, Fraktāļi, Zentagles, Neirongrafika ir no senatnes līdz mūsdienām radītas tehnikas, instrumenti, kas atver, aktivizē kreatīvo domāšanu un attīsta dažādus cilvēka radošuma aspektus.

 

Šīs tehnikas palīdz cilvēkam sevi izprast, nomierināt, mainīt un attīstīt.

 

Tās ir kā meditācijas, kurās cilvēks pilnībā ieslīgst savas Labās puslodes enerģijās. Un tas ir pamatnosacījums, lai cilvēks iemācītos šo stāvokli izmantot sevis un savas dzīves veidošanai un radīšanai.

 

Brīdī, kad Labā smadzeņu puslode sāk darboties saskaņoti ar Kreiso – sākas cilvēka dzīves kardinālās izmaiņas pilnīgi visās dzīves jomās. Attiecībās, biznesā, darbā, naudā, veselībā, profesionālajā izaugsmē.

 

Radošā zīmēšana vairo mūsos vēlmi iedziļināties sevī un pasaulē ap mums, jo tā atklāj vissīkāko lietu savstarpējo saistību, vienotību un nozīmīgumu.

 

Turklāt, lai zīmētu nav nepieciešamas nekādas īpašas zīmēšanas iemaņas vai talanti! Ikviens var baudīt zīmēšanas un krāsošanas prieku un iegūt pārsteidzoši rotaļīgu, krāsainu un pat māksliniecisku zīmējumu.

 

Šāda vienkārša zīmēšana atbrīvo cilvēkus no tehnoloģijām pārsātinātās ikdienas.

 

Kad cilvēks ir apguvis visas šīs metodes, katrs sāk apvienot tās, izveidojot savu – unikālo Radošās zīmēšanas metodi.

 

Radošā zīmēšana ir meditācija, kurā radīšanas process ir svarīgāks nekā rezultāts.

 

Un rezultātam vienmēr piemitīs pārsteiguma moments un bieži vien arī unikāla mākslas darba īpašais skaistums.

 

Visas šīs tehnikas darbojas līdzīgi. Katrai no tām, protams, ir sava uzbūve, struktūra, radīšanas veids un uzdevums. Taču visas tās strādā, lai cilvēks aktivizētu savu Labo smadzeņu puslodi un, lai ļautu cilvēkam saprast un mainīt sevi un savu pasauli.

 

Šīs metodes cilvēki ir izmantojuši jau kopš senatnes visos pasaules kontinentos. Neapzināti, intuitīvi, spontāni.

 

Tikai mūsdienu cilvēki, sākot saprast to nozīmi, raksturu, zīmēšanas stilu, uzbūvi un nozīmi, sāka mērķtiecīgi atdalīt šīs tehnikas kā atsevišķus mākslas veidus, dodot tiem atšķirīgus nosaukumus.

 

Apgūstot katru šo, mūsdienu izdalīto variantu, cilvēks saprot, ka būtībā visi šie varianti darbojas vienlaicīgi.

 

Un tad, kad viņš sāk zīmēt, roka atbilstoši tā brīža situācijai, mērķim vai uzdevumam velk tieši to, kas nepieciešams. Neanalizējot kurajā brīdī tas ir fraktālis, mandala, zentagle vai neirongrafika, kas visu savieno kopā vienā veselumā.

 

Es pati esmu profesionāla māksliniece, grafiķe. Ļoti daudzos grafikas veidos, darbos, kompozīcijas uzdevumos tiek izmantotas līnijas, laukumi, uzbūve no visām iepriekšminētajām tehnikām. Neatdalot neko, jo patiesībā tas ir viens veselums.

 

Taču, lai to saprastu, iesaku apgūt tās atsevišķi, lai rezultātā katrs varētu izveidot savu Radošo zīmēšanas metodi.

 

 

 

 

Mandalas.

 

 

Mandala ir tikai viens no neskaitāmiem cilvēku radītiem instrumentiem, kas tiek izmantots, lai dzīvotu harmoniskāku un laimīgāku dzīvi, cenšoties izprast sevi, Pasauli un Visumu.

 

Mandala ir Radošais zīmējums, kas sakārtots ap vienojošu centru. Tās spēks slēpjas apaļajā formā. Vārds mandala, vienkāršoti tulkojot, tieši to arī nozīmē – aplis vai riņķis. Mandalas izcelsme ir daudzus tūkstošus gadus sena. Piemēram hinduismā un budismā tā izsenis uzskatīta par Visuma simbolu, izmantota gan kā mākslas forma, gan meditācijas rituāls.

 

Mūsdienās zīmē gan klasiskās, gan brīvās, gan tematiskās mandalas.

 

Mandala simbolizē dzīves ciklu, palīdz pieņemt tās mūžīgo mainību.

 

Kopš seniem laikiem ir pierādīts, ka mandalas ir dziedinošs un terapeitisks instruments,ko cilvēks var izmantot ikdienā!

 

Mandalas:

 

 • palielina izpratni par notiekošajiem procesiem dzīvē, biznesā un cilvēkā pašā;

 

 • palīdz izprast cilvēka iekšējo pasauli un tās mijiedarbību ar ārējo pasauli;

 

 • atvieglo dziedināšanās procesus – gan fiziskus, gan garīgus;

 

 • palīdz noformēt psiholoģiskās robežas, kā arī koncentrēties uz sevi jebkurā laikā un vietā,kad vien tas nepieciešams;

 

 • palīdz pieņemt lēmumus un risināt sarežģītas situācijas;

 

 • samazinastresu un nemieru, spriedze izzūd, asinsspiediens un sirdsdarbība normalizējas;

 

 • uzlabo un aktivizē labo smadzeņu puslodi, kas atbild parintuīciju un radošumu, jūtām, vizuālo un telpisko uztveri, seksualitāti, garīgumu.

 

 

Zīmējot, krāsojot, veidojot mandalas cilvēks iemācās strādāt ar savām emocijām un sajūtām, viņam kļūst vieglāk tās pārvaldīt un, kas ir pats svarīgākais – izprast tās. Un izpratne ir pirmais un svarīgākais solis darbā ar sevi.

 

 

 

 

Fraktāļi.

 

 

Fraktāļu zīmēšana ir salīdzinoši jauna mākslas terapijas metode.

 

 

 

 

 

Fraktāļu zīmēšana ir vienkārša un aizraujoša tehnika, kura palīdz ielūkoties sevī - savās jau zināmajās un ne tik zināmajās rakstura īpašībās, uzvedības veidos un emocionālajos stāvokļos. Arī šo tehniku, bez īpašas analīzes cilvēki ir izmantojuši jau sen, baudot sajūtas, kad neiedziļinoties sāk izkrāsot līnijas, kuras emocionāli uzvilktas uz papīra.

 

Fraktālis ir kā cilvēka spoguļattēls, kura priekšā viņš ir tāds kāds ir. Taču izprotot šo attēlu, to var izmantot savu pārvērtību organizēšanā.

 

Metodes pamatā ir līniju vilkšana ar aizvērtām acīm un šī spontāni izveidotā zīmējuma izkrāsošana.

 

Fraktāļu zīmēšana:

 

 • ir meditatīvs process, kas nomierina un mazina cilvēka satraukumu;

 

 • vairo prieku un atmodina katra iekšējo ‘’bērnu’’;

 

 • dziedina cilvēku ar krāsu pozitīvo ietekmi;

 

 • vairo pozitīvu un priekpilnu attieksmi pret dzīvi;

 

 • aktivizē labo smadzeņu puslodi un radošumu;

 

 • palīdz ieraudzīt sevi, saprast savas sajūtas;

 

 • trenē un māca izprast fraktāļa vēstījumus;

 

 • ienest harmoniju prātā, emocijās un ķermenī;

 

 • var ieraudzīt, saprast un kliedēt enerģētiskos blokus;

 

 • uzlabo cilvēka emocionālo un psihisko stāvokli;

 

 • zīmējot regulāri, pamazām uzlabojas veselība;

 

 • var veicināt pārmaiņas dzīvē pēc kurām cilvēks ilgojas;

 

 • regulāri zīmējot, stimulēt notikumus, kuri dzīvi virza mums vispiemērotākajā un labvēlīgākajā virzienā.

 

 

Arī fraktāļu zīmēšana ir daļa no ikdienā izmantoto grafisko tehniku klāsta, kuru cilvēki zīmē, lai relaksētos un atslēgtos no ikdienas stresa un problēmām. Piedevām, neapzināti palīdzot sev arī tīri psiholoģiski.

 

 

 

Zentagles.

 

 

Zentangle ir abstrakts zīmējums, kuru veido izmantojot atkārtotas formas. Tās mērķis ir koncentrēties un apturēt pārāk aktīvu prāta darbošanos.

 

Zentagles var zīmēt jebkādā formā un izmērā, ar jebkādas krāsas tinti (piem. melnu, sudraba vai zelta), tās var būt vienkrāsainas vai daudzkrāsainas, uz balta vai krāsaina papīra.

 

Zīmējot Zentagles uzmanība ir par simts procentiem veltīta šim zīmējumam, ir jākoncentrējas tikai uz to! Tas palīdz tikt vaļā no uzmācīgajām, traucējošajām domām.

 

Paralēli tam, kad cilvēki, kuriem patīk šādi zīmēt, rodas unikāli, grafiski un baudāmi darbi visdažādākajos izmēros. Sākot no 5x5 cm, līdz 50x50cm un lielāki.

 

Katrs bērns, skolnieks, pieaugušais, ikdienā, kad viņam kļūst garlaicīgi zīmē atkārtotas formas. Gan no vidus, gan no malas. Izkrāso vai nu ar krāsām vai grafiski. Atbilstoši noskaņojumam. Šo metodes veidu cilvēki sauc par Zentagles tehniku.

 

 

 

 

Neirongrafika.

 

 

Neirongrafika ir mūsdienīga tehnika, kas radusies un veidojusies no visām iepriekš uzskaitītajām tehnikām. Tajā ir gan fraktāļi, gan mandalas, gan zentagles. Šī ir tehnika, kas visvairāk atbilst mūsdienu cilvēka ritmam, vajadzībām un iespējām. Tā ir apzināta, mērķtiecīga, radoša realitātes transformācijas metode.

 

Neirongrafika ļauj dziļā līmenī sajust sevi kā Visuma daļu un mijiedarboties ar to. Tā savieno cilvēkā netveramo un neapzināto ar pavisam konkrēto un apzināto – zemapziņu ar apziņu.

 

Kad zīmē pēc neirongrāfiskā algoritma, ir sajūta, ka cilvēks dara kaut ko pazīstamu, kas”ierakstīts” viņa ķermenī, gēnos, šūnās un zemapziņā. Domas un ķermenis it kā mijiedarbojas un saplūst vienā veselumā, vienā darbībā.

 

Šajā tehnikā ir iespējams strādāt ar sevi, aktivizējot savas maņas, iespējas, mērķus, konkrētus uzdevumus, veidot savus spēka simbolus, veiksmes reaktorus. Var ieraudzīt un transformēt savas dzīves problēmas, nepatīkamu notikumu sekas.

 

Neirongrafikas metodes tehnikā cilvēki strādā kopš senatnes. Neapzināti, nedomājot, ļaujot labajai smadzeņu puslodei mainīt to, ko zemapziņa ir izvilkusi no cilvēka būtības dzīlēm.

 

Arī daudzu mākslinieku darbos ir izteiktas šīs tehnikas grafisko līniju iezīmes, kas perfekti parāda mākslinieka iekšējo pasauli. Arī šo tehniku nav iespējams patentēt,jo tā ir daļa no cilvēka būtības.

 

 

Lieki teikt, ka mēs visas šīs tehnikas veiksim, izmantojot arī Jauno enerģiju instrumentus, kas radikāli uzlabo, pastiprina pašu procesu un nostiprina procesā iegūtos rezultātus – maina cilvēka dzīvi uz harmoniju, mieru, laimi, veselību un bagātību.

 

 

Ir laiks sākt darboties!

 

 

Jautājumi, saskaņošana un pieteikšanās nodarbībām sadaļā - Kontakti.

 

 

 

 

Inta Zaļkalna®DARMAway