Dzīves Alķīmijas Radošās Mākslas Aktivizācijas ceļš

 

 

 LICENCE Nr.DIKS-17-138-ail

 

Preču zīmes reģistrācijas apliecība Nr.73159

 

 

Autorprogrammas nosaukums radās no tām tēmām, kas veidojās prakses posmos.

 

 

 

Tikai pēc daudziem gadiem ieraudzīju sakarību, kas atspoguļo tieši to, ko šī programma māca:

 

 

Pirmie programmas nosaukuma burti veido vārdu DARMA, kas sanskritā nozīmē - Dzīves Mērķis.

 

Kopš senatnes pastāv Darmas (Dharmas),  jeb Dzīves Mērķa un Visu Iespēju Likums.

 

Apgūstot  šo mācību cilvēkam atklājas viņa Dzīves Mērķis un paveras visas iespējas burvīgām pārvērtībām sevī, savā dzīvē.

 

Šī mācība aktivizē ceļu, virzienu, dzīves veidu, kustību uz priekšu, kas nekad nebeidzas.

 

 

 

 

Dzīves Alķīmijas Radošā Māksla

 

Intas Zaļkalnas Autorprogramma

 

 

Dzīve – katram tāda, kādu katrs to veido.

 

Alķīmija – garīgā ķīmija, kas atklāj katra cilvēka potenciālu un iespējas.

 

Radošums – pamats dzīves pilnveidošanai un attīstībai.

 

Māksla – spēja radoši pielietot dzīves alķīmiju savā dzīvē.

 

 

 

 

Netradicionālās metodes sevis, savas dzīves, attiecību attīstīšanai, biznesa un karjeras apzinātai veidošanai.

 

 

Autorprogrammas mērķis ir rast iespēju katram cilvēkam apgūt pašpilnveides mācības un praksi, kas palīdz izdziedināt, sakārtot un aktivizēt cilvēka dzīvi, prātu, dvēseli un ķermeni. Tās pamatā ir darbs ar karmu, zemapziņu, enerģētiku, radošumu un DNS struktūru.

 

Autorprogrammas pamatā ir senās sufiju, dervišu zināšanas, kuras tiek attīstītas, pilnveidotas un veiktas ar Jauno Enerģiju spēku, precizitāti un to unikālajām iespējām, atbilstoši esošajām Visuma un Zemes pārmaiņām.

 

Programma ir izveidota, aprobēta, attīstīta un pilnveidota 26 gadu praksē un izveidota mācību kursam mūsdienām piemērotā formā. Tā palīdz izmainīt un uzlabot cilvēka dzīves realitāti visās jomās, izmantojot dažādu enerģiju darbības likumus.

 

Šis ir vispusīgs mācību process, kuru apgūstot cilvēks sāk saprast un atzīt sevi, savus talantus, savas bezgalīgās iespējas. Viņš ierauga savas vājās puses, tās apzināti pārveido par jaunām iespējām savas dzīves izmainīšanai un uzlabošanai.

 

Programma domāta tiem cilvēkiem, kas saprot to, ka pastāv kāda Enerģija, kas rada, vada un koriģē visu esošo gan uz zemes, gan visumā, gan citās Galaktikās.

 

Tā ir enerģija, kas atrodas mums apkārt, kurā ir viss, kas nepieciešams katrai dzīvības formai, kura atrodas uz zemes un, kas dod dzīvības dzirksti visam kas pastāv. Bez šīs enerģijas dzīvība nevar pastāvēt. Šai enerģijai cilvēki dod dažādus nosaukumus – Kosmoss, Visums, Visuma centrs, Dievs, Allahs, Buda… Septītā Esības Dimensija, ATF, Zero punkts.

 

Programmā šai enerģijai tiks izmantots nosaukums – Visa Esošā Radītājs, vai vienkārši Radītājs. Tas nav cilvēks, dievs vai kāda mistiska būtne – tā ir enerģija, kas radījusi pilnīgi visu, kas atrodas mums apkārt, arī pašus cilvēkus. Zinātnieki tai devuši nosaukumu – Tahionu Enerģija, kas pārvietojas ātrāk nekā gaismas ātrums.

 

Autorprogramma rada iespēju katram cilvēkam apgūt mācības un prakses, kas izmaina viņa dzīves kvalitāti tikai un vienīgi uz labo pusi. Cilvēks nevar izdarīt sev neko sliktu vai nepareizu. Tas nav iespējams, jo Autorprogrammā tiek izmantotas tikai pozitīvās Visuma Enerģijas.

 

Autore nenes atbildību par citu cilvēku veikto procesu pozitīvajām izmaiņām, to ātrumu un rezultātu. Tas, cik ātrā laikā mainīsies cilvēka dzīve, ir atkarīgs tikai no viņa personīgās atbildības, mērķtiecības, darba regularitātes un neatlaidības, veicot piedāvātās prakses. Autore nenes atbildību par to kā cilvēki turpmāk izmantos un pielietos apgūtās prasmes un prakses.

 

 

Inta Zaļkalna