Unikāla iespēja divās dienās iegūt zināšanas kas ļauj uzlabot dzīves kvalitāti

Netradicionālās metodes sevis, savas dzīves attīstīšanai, biznesa un karjeras apzinātai veidošanai.


Pirmais līmenis


Sagatavošanās projekta turpmākajām mācībām un praksei.


Lai strādātu ar Karmu, Enerģijas balansēšanu, zemapziņu un DNS struktūru, ir jāsaprot un jāapgūst instrumenti ar ko veic visus šos procesus.


 



 


Semināra norises laiks: š.g. 13. un 14. jūlijs, plkst. 10.00 – 18.00


Norises vieta: Rīga, precīza adrese tiks paziņota nedēļu pirms semināra norises laika.


Dienas kārtība:  10.00 – 14.00  mācības, prakse


                                   14.00 – 15.00 pusdienas pārtraukums


                                   15.00 – 18.00 mācības, prakse


Pēc katras tēmas 5 - 10 min. tējas/kafijas pauze


Atkarībā no grupas darba, 4.tēmas apgūšanas laiks var   mainīties. 


1.diena - 13.jūlijs, sestdiena, 10.00 – 18.00


 


1.Tēma.


Enerģiju veidi, to darbības principi, izmantošana ikdienā un arī, strādājot ar sevis pilnveidošanu.


Šī ir projekta pamata, galvenā tēma, kas izskaidro to, ka pasaulē viss ir veidots tikai un vienīgi no dažādām enerģijām. Tā ir nepieciešama, lai cilvēks sāktu saprast, ka pasaule nav tāda, kādu esam pieraduši to uztvert.


Mainot savu domāšanu un izpratni par šo tēmu - apzināti izmantojot šīs zināšanas, cilvēkam mainās domāšana, apziņa un līdz ar to realizējas viss ko viņš vēlas mainīt sevī un savā dzīvē.


 


2.Tēma.


Tahionu Enerģija, tās izmantošana un iespējas, strādājot ar Radītāja enerģijām.


Saprotot, kas ir Tahioni, to Enerģija, iemācoties ar to strādāt, cilvēkam rodas unikāla iespēja pastiprināti, mērķtiecīgi un nepārtraukti strādāt ar Visa Esošā Radītāja Enerģiju un, nostiprināt veicamo procesu un enerģiju darbību tik ilgu laiku, cik tas nepieciešams.


 


3.Tēma.


Cilvēka smadzeņu darbības viļņi, to darbības principi diennakts laikā un dažādās dzīves situācijās.


Tēma nepieciešama, lai cilvēks saprastu pēc kādiem principiem darbojas viņa smadzenes. To saprotot, cilvēks var sākt apzināti izmantot Alfa un Teta viļņu frekvences savu mērķu apzinātai realizēšanai.


Visas projekta prakses mēs veiksim, izmantojot Teta viļņu frekvences. 


 


4.Tēma.


Prakses veikšanai nepieciešamā informācija, praktiskais pielietojums.


Apgūstam visu, kas nepieciešams pilnvērtīgam un mērķtiecīgam darbam. Lai viss ko veicam projekta praksēs, tiktu darīts ar Jaunajām Enerģijām, lai izmaiņas notiktu visur, kur tas nepieciešamsun, lai iegūtais rezultāts saglabātos ilgstoši.


 


                2.diena - 14.jūlijs, svētdiena, 10.00 – 18.00 


 


5.Tēma.


Pamata meditācija savas enerģētikas aktivizācijai – panākumu  atslēga, veicot jebkuru praksi. 


Viss cilvēka dzīvē sākas no viņa paša. Šī meditācija ir pamats un sākums jebkurai veicamajai praksei – vispirms aktivizējam sevi.


Tikai tad, kad tas ir izdarīts, var strādāt tālāk jebkuru praksi, meditāciju vai projektu. Tad cilvēka enerģētika ir aktīva un piedalās visos veicamajos procesos.


 


6.Tēma.


Cilvēka ķermenis un dzīve Septiņās Esības Dimensijās.


Septītās  Dimensijas  enerģija – noteicošais spēks dzīves apzinātā veidošanā. 


Apgūstot, saprotot kas ir šīs Dimensijas, kā cilvēks vienlaicīgi atrodas tajās visās un kā tās visas veido pašu cilvēku – mainās viņa pasaules uzskats.


Strādājot ar sevi, cilvēkamrodas unikāla iespēja – izmantot Septītās Esības Dimensijas Enerģiju tur, kur tas katram ir vajadzīgs.


 


7.Tēma.


Dimanta aizsardzība.


Enerģētiskā aizsardzība, tās būtība, nepieciešamība un veidi.


Katram cilvēkam, kurš ir sācis sevis pilnveidošanas ceļu, būtu jāzina, kas ir Dimanta aizsardzība, kā tā darbojas cilvēka dzīvē, kas ir Trīs  Enerģētiskās aizsardzības joslas, kas katram cilvēkam dotas kopš dzimšanas.


Katram būtu jāsaprot, vai tās ikdienā tiek izmantotas korekti, vai arī cilvēks, nezinot par to eksistēšanu, izdara visu, lai tās nepilda savas funkcijas.


Kopā veicam Darba meditāciju – uzliekam un aktivizējam Dimanta aizsardzību, ko cilvēks dara vienu reizi mūžā.


 


Visas šīs tēmas jāzina un jāsaprot, lai varētu strādāt ar visām turpmākajām projekta mācībām un praksēm.


 


Pēc kursa beigšanas Jūs saņemsiet Intas ZaļkalnasAutorprogrammas DARMAway® sertifikātu.


LICENCE Nr. DIKS-17-138-ail


Patenta Nr. M 73 159


Klātienes semināra/prakses cenas:


Reģistrācija semināram – avanss 60 eiro. /Vietas rezervācija, izdales materiālu sagatavošana/ 



  • 497 eiro, reģistrējoties uz kursu, līdz  29.jūnijam –iemaksājot avansu.

  • 597 eiro, reģistrējoties uz kursu, līdz  8.jūlijam – iemaksājot avansu.

  • 640 eiro bez iepriekšējās reģistrācijas.


Neierašanās gadījumā vietas rezervācijas nauda netiek atgriezta. 


Semināram pieteikties var pa telefonu 26810764-Baiba vai e-pastā: baiba@darmaway.lv


Inta©DARMAway